Na Tupolevovej v Petržalke pribudla zelená stena. Deťom z materskej školy ukazuje nový spôsob sadenia rastlín

690

Originalita šikovných pedagogičiek z materskej školy Tupolevova a občianskeho združenia Vodníček  v kombinácii s dobrovoľníkmi a rodičmi detičiek nemá hraníc. V roku 2021 vyrástla v areáli materskej školy učiaca záhrada. Priestor je využívaný deťmi na sadenie rastlín, učia sa zároveň starostlivosti o ne. Súčasťou originálnej zóny je aj vertikálna zelená stena vytvorená z drevených paliet, do ktorých sú rastliny následne sadené.

Finančné prostriedky na zakúpenie paliet, kochlíkov, zeminy, sadeníc či ďalšieho materiálu získalo rodičovské združenie vďaka zamestnaneckému grantu a finančnej podpore 1000 EUR z Nadácie Tatra Banka.

„Aj naša samospráva každoročne poskytuje účelové dotácie pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť v Petržalke,“ dodáva mestská časť Petržalka.

Viac informácií k účelovým dotáciám nájdete TU.

Zdroj: Petržalka