Na zmenu zdravotnej poisťovne máte čas do konca septembra

503

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Ak poistenec podal prihlášku do viacerých poisťovní, je povinný vziať do 30. septembra podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trvá. „Ak tak poistenec neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné,“ vysvetlila hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.

Úrad v tejto súvislosti upozorňuje na prípady neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne a nekalé praktiky pri nábore poistencov zo strany poisťovní. „Poistenci vo svojich podaniach uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch či prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky,“ priblížila Hudecová. Úrad preto radí, vždy si dobre prečítať všetky papiere, ktoré sú predložené na podpis.

Zdroj: TASR, Foto: Pixabay