Naďalej chránime zraniteľných. Zariadeniam sociálnych služieb sme distribuovali testy a ochranné pomôcky

658

Asi dvom stovkám verejných aj súkromných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji sme odovzdali testy, rúška, respirátory a ďalšie pomôcky chrániace pred koronavírusom.

Posledný marcový deň odovzdal odbor sociálnych vecí Úradu BSK antigénové testy a osobné ochranné pracovné pomôcky zo Správy štátnych hmotných rezerv a MPSVR SR. Testy a pomôcky sú určené na ochranu proti COVID-19 pre klientov a zamestnancov u takmer 200 neverejných a verejných poskytovateľov sociálnych služieb v regióne BSK.

Odovzdalo sa 44 tis. antigénových testov, 180 tis. ochranných rukavíc, 180 tis. chirurgických masiek, 6,5 tis. respirátorov FFP2, 2,5 tis. ochranných plášťov a takmer 500 ochranných okuliarov a štítov.