Toto bol Deň župných škôl v Bory Mall. Stiahnite si brožúru

5990

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári, či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj opätovne pripravil prezentáciu svojich škôl. Obľúbené podujatie Deň župných škôl v Bory Mall sa uskutočnilo už po jedenásty raz a to v piatok 7.10.2022 v nákupno-zábavnom centre Bory Mall.

Žiaci základných škôl, rodičia, pedagógovia ako aj široká verejnosť mohli stredoškolákom a pedagógom župných stredných škôl klásť počas dňa zvedavé a zaujímavé otázky. „V piatok sme vám predstavili vyše 50 župných stredných škôl a gymnázií. Plno bolo najmä pred stánkami našich odborných škôl, čo ma veľmi teší. Už dávno totiž neplatí, že sú pre deti s horšími známkami, práve naopak. Dnes sú to moderné kvalitné školy, spolupracujúce s firmami a pripravujúce študentov na skvelú kariéru,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

STIAHNITE SI BROŽÚRU O ŽUPNÝCH ŠKOLÁCH

„Som presvedčený, že táto akcia prispieva k tomu, aby si mladí ľudia vyberali pre svoju budúcnosť to najlepšie. Pre župu je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v pôsobnosti kraja. Ak sa žiaci budú zaujímať o ich budúci profil, ďaleko ľahšie si nájdu prácu. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť,“ doplnil predseda BSK.

Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol na pódiu pripravený aj sprievodný program, kde sa prestriedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov. Žiaci odprezentovali ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, viazania kytíc či športových činností.

Deň župných škôl v Bory Mall je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ako aj zanietených, odhodlaných a kvalifikovaných učiteľov, pedagogických poradcov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom lepšie si vybrať tú správnu školu alebo školu, ktorá ich zaujme čo najviac.