Najúčinnejšou zbraňou proti koronavírusu je prevencia a zodpovednosť

3394

Bratislavský samosprávny kraj sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou sústreďuje na prevenciu a apeluje na zodpovednosť obyvateľov. V župných zariadeniach sociálnych služieb už od začiatku júla platia prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl sústreďuje svoju pozornosť aj na stredoškolákov a ich rodiny.

„Podobne ako tomu bolo na jar, ani cez leto sme neznížili ostražitosť. Sledujeme epidemiologickú situáciu a konáme proaktívne. V župných zariadeniach sociálnych služieb sme už začiatkom júla sprísnili hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Nie všetko je však v našich rukách, mnohé závisí aj od rodinných príslušníkov. Preto apelujem na individuálnu zodpovednosť každého jednotlivca, keďže nezodpovedný prístup ohrozuje zdravie všetkých nás,“ zdôraznil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavská župa na jar po vypuknutí pandémie realizovala sériu proaktívnych opatrení ako prerušenie výučby na stredných školách, obmedzenie kultúrnych podujatí, hygienické opatrenia v župných zariadeniach, či dezinfekcia spojov hromadnej dopravy. Pripravenosť na prípadnú druhú vlnu považuje župa za kľúčovú.

V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PLATIA SPRÍSNENÉ OPATRENIA UŽ OD JÚLA

„V zariadeniach sociálnych služieb sme identifikovali tri rizikové skupiny osôb – zamestnancov, príbuzných a najmä prijímateľov sociálnych služieb. Riaditeľov domovov sociálnych služieb (DSS) sme požiadali o zvýšenú pozornosť predovšetkým v prípade návštev klientov zo strany rodinných príslušníkov. Odporučili sme im stretávať sa vo vonkajšom prostredí, podľa možnosti bezkontaktne,“ povedala Marica Šiková, riaditeľka Odboru sociálnych služieb BSK.

V rámci ochrany klientov považuje župa za dôležité, aby príbuzní s prijímateľmi nechodili na miesta s vysokou návštevnosťou ľudí, nebrali ich na nákupy do veľkých centier či na dovolenky do zahraničia. Ak už príbuzní vycestovali do zahraničia, je potrebné dodržiavať karanténu, hygienické opatrenia a nevystavovať klientov zbytočnému riziku. Opatrenia sa týkajú aj zamestnancov DSS, ktorí sú po návrate zo zahraničnej dovolenky testovaní a musia dodržiavať všetky preventívne opatrenia vydané zariadením.

NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH BUDE FUNGOVAŤ COVID SEMAFÓR

„Naše školy sú pripravené sa opäť vrátiť do vyučovacieho procesu, majú prichystané priestory, ako aj dezinfekčné prostriedky. Dobrou správou je, že im na to prispeje Ministerstvo školstva a čo ma veľmi teší, že školám poskytne aj príspevok vo výške 5000 eur na drobné opravy a údržbu, ktoré budú riešiť vo vlastnej réžii,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Samosprávny kraj v úzkej koordinácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu apeluje najmä na rodičov školopovinných detí, aby dodržiavali sprísnené hygienické opatrenia. Ministerstvo školstva nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie.  Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

„Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným označením sa budú vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minister školstva Branislav Gröhling.

PRÍKLADOM IDE AJ ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Sprísnené opatrenia v utorok ráno zaviedol aj Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. „Ideme príkladom a v preventívnych opatreniach začíname sami od seba. Každý zamestnanec má povinnosť hlásiť svojmu nadriadenému zamestnancovi miesto, kde trávi dovolenku a ak je to miesto mimo územia Slovenskej republiky, zamestnanec bude po návrate vykonávať po dohode so svojím nadriadeným zamestnancom prácu z domu tvz. home office po dobu 10 dní,“ vysvetlila riaditeľka úradu BSK Patrícia Mešťan. Zároveň upozornila na potrebu zabezpečenia pravidelného vetrania kancelárskych priestorov, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov, ako aj časté umývanie a dezinfekciu rúk.

HLAVNÉ MESTO PREPLO COVID SEMAFÓR NA ČERVENÚ

Bratislava mení po dôkladnej analýze čerstvých dát mestským epidemiológom a ďalšími odborníkmi farbu epidemickej fázy na COVID semafore na červenú. Zmena fázy semafora nastáva vtedy, keď sú splnené aspoň dva ukazovatele definované pre jednotlivé fázy. Odborníci mestského tímu denne monitorujú a vyhodnocujú dáta Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR.

Viac informácií sa dočítate na webe Bratislava.sk tu.