Naše Konzervatórium oslavuje 100 rokov

3431
Slávnostný akt odovzdávania absolutórií

Župné Konzervatórium na Tolstého 11 v Bratislave je najstaršou, najvýznamnejšou a najväčšou školou svojho druhu na Slovensku. Je to výnimočná škola pre talentované deti a spája sa s menami ako Ladislav Chudík, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Robo Roth či Edita Grúberová. Už počas štúdia vystupujú študenti na doskách Slovenskej filharmónie či SND. V tomto školskom roku oslavuje 100 rokov od svojho založenia.

Školský rok 2019/2020 bol pritom pre Konzervatórium vo viacerých ohľadoch výnimočný, aj keď mimoriadne náročný. Po tridsiatich rokoch sa zmenilo vedenie školy a na post riaditeľky sa dostala Mgr. Dana Hajóssy, ktorá je prvou ženou – riaditeľkou v storočnej histórii.

Riaditeľka konzervatória Mgr. Dana Hajóssy so študentami

Od októbra do začiatku marca prebiehali koncerty venované storočnici školy v najvýznamnejších koncertných priestoroch Bratislavy. Najväčší koncert sa uskutočnil v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, na ktorom účinkoval Symfonický orchester a zbor Konzervatória spolu s vynikajúcimi renomovanými sólistami, absolventmi školy. Výročie oslávili svojim umením súčasní aj bývalí študenti – významní umelci – aj v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, v Pállfyho paláci, v Pistoriho paláci, v Blumentáli, v Štúdiu Slovenského rozhlasu a samozrejme, v budove školy v Koncertnej sále Eugena Suchoňa.

Oslavy boli v plnom prúde a to najlepšie ešte len malo prísť. Namiesto toho prišiel Covid-19 a oslavy sa zmenili na online vyučovanie. Konzervatórium prešlo na túto formu vyučovania už v druhom týždni pandémie. Pedagógom spolu so študentmi sa podarilo uzatvoriť školský rok zo všetkých predmetov bez potreby organizovať letnú školu, čo pri umeleckom zameraní  (v porovnaní s ostatnými školami) nebolo vôbec jednoduché. A to, že si študenti mohli prebrať koncoročné vysvedčenia, je vynikajúci výsledok snahy vedenia školy, pedagógov aj študentov.