Nová ambulancia všeobecného lekára v Dúbravke

4101

Od 1. mája 2021 sa otvára nová ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. V priestoroch zdravotného strediska na M. Sch. Trnavského 8 v Dúbravke, na II. poschodí, č.dv. 123.

Okrem základnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti poskytuje aj komplexnú zdravotnú starostlivosť v prípade, že máte vysoký cholesterol, či vysoký krvný tlak.

Ambulancia je vybavená modernými prístrojmi, ktorými je možné na mieste skontrolovať parametre pre možný zápal v organizme, ochorenie srdca, biochemické markery onkologického ochorenia, stav ciev a možnú aterosklerózu, 24hodinové monitorovanie krvného tlaku.

Ambulancia má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku.

Kontakt:

  • E-mail: ambulancia-dubravka@medadult.sk
  • Telefón: 02/43330413 SMS: 0911 524 955

Zdroj: Dúbravka