Nové priestory materskej školy Milana Marečka už slúžia malým predškolákom

845

Nové priestory materskej školy Milana Marečka v Devínskej Novej Vsi už plne slúži malým predškolákom. Rekonštrukčné práce trvali necelé 3 mesiace. Priestor bol dôkladne zrekonštruovaný a vybavený.

Prebehla výmena podláh, boli robené dispozičné úpravy, zväčšovala sa kapacita jedálne a oddychovej miestností, rekonštrukcia sociálneho zariadenia, vybavenie telocvične, ktorá bude slúžiť deťom celej škôlky, akonáhle to opatrenia dovolia.

“Väčšinu rekonštrukcie priestorov financovala mestská časť v celkovej výške cca 100 tis. EUR. Mestská časť rovnako zakúpila celú techniku a inventár. Rozširovanie kapacít materských škôl je naša dlhodobá priorita, aby každé dieťa v Devínskej Novej Vsi svoje miesto v škôlke našlo,” priblížil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Zamestnanci materskej školy sa postarali o zútulnenie a doplnenie celého priestoru, aby plnilo svoju edukatívnu funkciu.

Zdroj: Devínska Nová Ves