Nové župné divadlo – Štúdio A2

4124

Ako pocta legendárnemu Divadlu na Korze, vznikol v priestoroch bývalej vínnej pivnice na Mickiewiczovej ulici č. 2 nový umelecký multifunkčný scénický priestor s názvom Štúdio A2 – Nové župné divadlo.

Práve v tomto roku oslavuje Divadlo Astorka Korzo´90 krásne 30. výročie svojho pôsobenia. Od svojho zriaďovateľa dostane krásny dar v podobe nového priestoru pre širokú umeleckú tvorbu. A nielen pre jeho vlastnú. Variabilná scéna a veľmi šikovné dispozičné riešenie vrátane zázemia budú slúžiť širšej kultúrnej obci. Víziou projektu je poskytnúť priestor najmä menším divadelným či multižánrovým predstaveniam, komorným koncertom či umeleckým filmovým premietaniam. V tomto kontexte nadviaže využívanie priestoru na aktivity Divadla Astorka Korzo ’90, ktoré sa inscenovali v netypických priestoroch divadla, ako je foyer a Trezor. Pôjde prevažne o menšie javiskové formy divadla, nakoľko kapacita sály dokáže poňať návštevníkov podujatí do 90 osôb. Z tých najpopulárnejších v tvorbe Divadla Astorka Korzo´90 spomeňme inscenácie Pred odchodom na odpočinok a Tichý dom, ako aj každoročné Scénické rozhovory počas Festivalu Astorka.

Okrem toho tu bude možné realizovať rôzne prednášky, diskusie a workshopy či kurzy. Technologické vybavenie umožní poskytovať možnosti na realizáciu divadelného vzdelávania. V neposlednom rade môže byť unikátnosť tohto priestoru atraktívna pre prezentácie kníh či hudobných noviniek a výstav. Štúdio A2 má ambíciu na pravidelnej báze poskytnúť priestor rezidenčným aj hosťujúcim aktivitám najmä mladej generácie divadelníkov, občianskym združeniam, prípadne úplne novým divadelným zoskupeniam bez vlastného adekvátneho zázemia. V tomto smere už Divadlo Astorka Korzo ’90 skúsenosť má, a to práve prostredníctvom aktivít priestoru Trezor.

Štúdio A2 sa nachádza v tesnej blízkosti administratívneho zázemia a kancelárií Divadla Astorka Korzo´90 na Mickiewiczovej ulici č. 2. S realizáciou tohto nápadu prišiel riaditeľ divadla pán Vladimír Černý a Úrad Bratislavského samosprávneho kraja mu vyslovil plnú podporu. Vo vzájomnej synergii a podpore tak vznikol priestor na prieniky aktivít zriaďovaného aj nezriaďovaného kultúrneho diania.

Slávnostné otvorenie nového župného divadla – Štúdia A2 Divadla Astorka Korzo ´90 sa uskutočnilo koncom februára 2020.