Novela zákona o sociálnom poistení, upravuje ošetrovné (OČR), nemocenské a má pomôcť aj firmám

10783

V skrátenom režime schválil parlament novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má pomôcť ľuďom v čase krízy pre epidémiu nového koronavírusu. Zmenili sa najmä  podmienky vyplácania OČR, ktoré sa predlžuje. Rodičom bude tak môcť byť poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní.

Novinkou je aj zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa tzv. péenky vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Má to pomôcť zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať. ,,Sú situácie, keď zamestnanec zo dňa na deň musí odísť do karantény. Doteraz to bolo tak, že prvých 10 dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ. Toto meníme a bude to od prvého dňa uhrádzať SP,“ objasňuje minister. Nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár. Sociálna poisťovňa by mala akceptovať telefonické alebo e-mailové potvrdenie.

V prípade ošetrovného počas karantény alebo domácej izolácie sa predĺži obdobie vyplácania dávky OČR v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie, ako aj na celé obdobie uzatvorenia zariadenia. Ošetrovné teda bude poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie teda iba za 10 dní. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa tiež rozšíria možnosti čerpania ošetrovného pre člena rodiny aj na ďalšie prípady v dôsledku pandémie. „Umožnili sme, aby bolo vyčlenených približne 300 miliónov až 400 miliónov eur mesačne na to, aby sme vedeli pomôcť každému človeku, ktorý sa vinou koronavírusu ocitne doma, vyčíslil po hlasovaní minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Novelou sa upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Vytvára sa ňou priestor na to, aby vedela vláda garantovať výhodnejšie podmienky tým zamestnávateľom, ktorí sa napriek ťažkej situácii rozhodnú neprepustiť pracovníka, resp. pracovníkov. „Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, respektíve SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia ústredného krízového štábu, respektíve tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov,“ zdôvodňuje rezort práce. Podľa ministra bude môcť byť refundovaná podstatná časť nákladov v súvislosti s novým koronavírusom. Podpora by mala ísť najmä z eurofondov, ktoré by mali byť postupne presúvané na pomoc zamestnancom aj zamestnávateľom.

Pre mimoriadnu situáciu navrhuje MPSVR SR odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež navrhuje umožniť občanom v tomto období podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Ministerstvo práce v doložke finančných vplyvov vyčíslilo, že v tomto roku bude ošetrovné vyplatené 200 000 poberateľom s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura. Výdavky na toto opatrenie by mali stúpnuť na 319,2 milióna eur v tomto roku.