Novozvolení župní poslanci sa ujali funkcií. Sľub zložil aj opätovne zvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

2721

Novozvolení župní poslanci sa zložením poslaneckého sľubu 22. novembra 2022 ujali funkcií. Zastupiteľstvo zvolilo aj podpredsedníčku BSK. Stala sa ňou opätovne Alžbeta Ožvaldová.

Bratislavský samosprávny kraj má v aktuálnom volebnom období spolu 53 poslancov.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorú som dostal od občanov nášho kraja vo voľbách. Volebný výsledok vnímam ako signál od voličov, že si želajú kontinuitu úspešne rozbehnutej práce, výsledkov a spolupráce s poslancami či starostami a primátormi. Dokázali sme, že samosprávne kraje majú svoj zmysel. Vízie z výkresov sme premenili na realitu. A dokázali sme to dokonca aj vo chvíľach doslova krízových, s ktorými sme sa v poslednom čase denne stretávali,“ vyhlásil vo svojom vystúpení na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK predseda Juraj Droba.

Župan zároveň bilancoval minulé volebné obdobie. Pripomenul, že Zastupiteľstvo BSK prijalo pred piatimi rokmi Programové vyhlásenie, ktoré obsahovalo vyše 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ako aj ľudského kapitálu, financovania a komplexného rozvoja regiónu. Väčšina cieľov bola splnená.

Moderné školstvo

Prioritou do budúcnosti podľa Juraja Drobu naďalej zostane školstvo. BSK bude pokračovať v investíciách do svojich škôl s cieľom urobiť z nich modernejšie a atraktívnejšie, nakoľko dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký. Kraj sa v minulosti zameral na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. BSK platí za prácu so študentami po vyučovaní, prepláca jazykové kurzy, prispieva na cestovanie verejnou dopravou a zaviedol aj mimoriadne odmeny. Župa zmodernizovala materiálno-technologické vybavenie učební, spustila komplexné rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, a tiež zvyšuje energetickú náročnosť budov. Zateplená je už tretina stredných škôl. „Nezabúdame ani na športoviská a telocvične, ktoré modernizuje a pribudli aj multifunkčné ihriská. Veľkým úspechom bolo, že sme v Bruseli vybojovali eurofondy na zvyšovanie kapacít základných škôl. Z chýbajúcich 9000 miest tak pokryjeme bezmála polovicu. Z 26 projektov je už väčšina vo výstavbe,“ ozrejmil župan.

Doprava

Veľkou témou, ktorá sa dotýka každého, je a aj bude doprava. „Cesty v Bratislavskom kraji sú najvyťaženejšie na Slovensku. Tomu donedávna zodpovedal aj ich stav. Preto sme rozbehli komplexné rekonštrukcie súvislých úsekov, ktoré vodičom prinášajú vyšší komfort aj bezpečnosť,“ vyhlásil Juraj Droba. Pri rekonštrukciách využíva samosprávny kraj aj nové, dosiaľ nepoužívané technológie. Prinášajú vyššiu životnosť a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Bratislavská župa má aj dve prvenstvá. Prvou je cesta medzi Malackami a Rohožníkom. Ide o jedinú regionálnu cestu na Slovensku s cementobetónovým krytom, vďaka ktorému vydrží minimálne 15 rokov bez potreby veľkých opráv. Druhým prvenstvom je, že bratislavská župa zatiaľ ako jediná v histórii existencie samosprávnych krajov postavila úplne novú cestu. Prvá etapa obchvatu Malokarpatska spája diaľničnú križovatku Triblavina s Chorvátskym Grobom.

Odľahčovať preťažené cesty v Bratislavskom kraji pomáhajú prestupné terminály a záchytné parkoviská. V spolupráci s obcami a štátom vzniklo v kraji sedem nových záchytných parkovísk a prestupných terminálov: vo Svätom Jure, v Pezinku, v Šenkviciach, v Senci, v Ivanke pri Dunaji, v Bernolákove a v Malackách. Kraj podporuje aj cyklodopravu. V Bratislavskom kraji je bezmála 1200 kilometrov značených cyklistických trás. Za uplynulých 5 rokov pribudlo takmer 200 kilometrov. Najväčšou investíciou minulého volebného obdobia v oblasti cyklodopravy a turizmu bol nový cyklomost Vysomarch, ktorý spája Vysokú pri Morave a rakúske mestečko Marchegg.

Záchrana pamiatok

Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do najväčšej záchrany pamiatok v histórii župy. Kaštieľ v Modre prešiel komplexnou rekonštrukciou vonkajších aj vnútorných priestorov. Vzniklo tu unikátne kultúrne centrum regiónu Malokarpatska spájajúce tradície s inováciami. Svoje miesto tu nájdu vinári i vinohradníci, umelci, študenti, keramikári, ako aj laická a odborná verejnosť. Rovnako Synagóga v Senci by bez zásahu župy schátrala. Chrám ožije kultúrou a bude slúžiť na koncerty, výstavy či diskusie. Župné divadlo Aréna sa zase premení na najmodernejšie divadlo na Slovensku. Kompletne bude obnovená javisková technológia, ako aj zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Premenou prejdú aj verejné priestory v okolí. Kaštieľ v Čunove bol ešte minulý rok ruina. Vyrastá tu moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Spojili sa tu tak dva ciele župy – záchranu pamiatok a ochranu životného prostredia. Vo všetkých spomínaných objektoch je čulý stavebný ruch.

Sociálne veci a zdravotníctvo

Dôležitou súčasťou práce župy sú aj sociálne veci a zdravotníctvo. Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb a jednu polikliniku. Kraj nastúpil na cestu modernizácie sociálnych služieb. Namiesto veľkokapacitných zariadení na okraji miest stavajia menšie zariadenia rodinného typu. Takéto objekty už rastú Novom Meste, Rači, Modre a v Dubovej.

Dôležitou prioritou je zdravotníctvo a zdravie. „V rokoch 2020 a 2021 sme sa sústredili na boj s pandémiou koronavírusu. Spustili a prevádzkovali sme najväčšie a najmodernejšie očkovacie centrum na Slovensku. Také malé Švajčiarsko na území Bratislavského kraja. Podali sme vyše 300 tisíc dávok vakcín proti koronavírusu. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka tomu sme zachránili životy i zdravie tisícov ľudí,“ vyhlásil Juraj Droba.

Priority nového volebného obdobia

Župa má podľa Drobu podobne ambiciózne plány aj v aktuálnom volebnom období. „Chceme pokračovať v rozbehnutých projektoch. Mojou srdcovkou a prioritou zostane školstvo. Budeme stavať školské kempusy, rekonštruovať ďalšie centrá odbornej vzdelávania a prípravy, modernizovať vybavenie učební. Pre učiteľov poskytneme nájomné byty. Toto všetko budeme financovať z eurofondov, ktoré sme pre kraj vybojovali v Bruseli,“ priblížil plány predseda BSK Juraj Droba.

V oblasti dopravy chce kraj udržať vysoké tempo rekonštrukcie ciest. Za štyri roky by mali byť zrekonštruované všetky dôležité regionálne cesty. Rovnako kraj plánujú stavať obchvaty obcí a miest, opravovať mosty a prerábať križovatky. Prioritou bude verejná koľajová doprava. Župa plánuje pokračovať vo výstavbe cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Spustiť by sa mala aj výstavba ďalšieho cyklomosta cez rieku Moravu.

Rozbehnuté projekty chce kraj dokončiť aj v oblasti kultúry. Ide o Divadlo Aréna, Bratislavské bábkové divadlo, synagógu v Senci a kaštieľ v Čunove. Pripravené sú aj projektové dokumentácie na revitalizáciu vzácnych prírodných pamiatok ako sú parky v Stupave a Malinove. Zachrániť chce kraj aj Synagógu vo Svätom Jure.

V oblasti sociálnych vecí bude župa pokračovať v modernizácii a deinštitucionaliácii služieb. Na Záhorí vznikne päť zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Vybudujú sa aj špecializované zariadenia a to autistické centrum na Znievskej ulici v Petržalke a Senci.

V oblasti zdravotníctva bude prioritou zastaviť odliv zdravotníkov do zahraničia. Župa podporuje zriaďovanie nových ambulancií a motivuje lekárov, aby neodchádzali do zahraničia, ale ostávali tu. Samosprávny kraj má pripravené projekty nájomných bytov pre zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách. Na Boroch vyrastie unikátny zdravotnícky kempus.

„Som na moju staronovú úlohu pripravený a som odhodlaný ukázať, že samosprávne kraje majú svoju váhu. Osobitne ten náš, bratislavský, pretože na jeho území sídli hlavné mesto republiky a má aj svoje špecifické danosti. Žiaľ, čakajú nás nie úplne jednoduché časy. Energetická kríza, ekonomická kríza a tiež niektoré rozhodnutia Ministerstva financií SR preveria naše schopnosti. Kraj sa bude musieť vysporiadať s poklesom príjmov a nárastom výdavkov. Nebude to vôbec ľahké obdobie pre nás všetkých. Som však presvedčený, že túto výzvu náš kraj zvládne. Verím, že naše vzťahy budú rovnako korektné a kvalitné, ako boli v predchádzajúcom funkčnom období a že spoločnými silami prispejeme k tomu, že rozvoj Bratislavského kraja bude pokračovať aj naďalej,“ dodal na záver predseda BSK Juraj Droba.

Mená a fotografie poslancov nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/poslanci-bsk/

Príhovor Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja si môžete prečítať po kliknutí SEM.

Fotogalériu nájdete kliknutím SEM.

Priamy prenos si môžete pozrieť tu: