Nový vinársky slovník

22

V rámci slávnostného otvorenia 19. ročníka Dňa otvorených pivníc® 2018 bol uvedený do života aj nový Vinársky slovník. Heslá v slovníku sú uvedené v piatich jazykoch – slovenčine, češtine, francúzštine, nemčine a angličtiny. Podrobný výklad termínov je v slovenskom a nemeckom jazyku. Autorkou slovníka je enologička Edita Ďurčová. Slovník má slúžiť ako základná odborná pomôcka pre jednoduchšiu orientáciu vo vinohradníckej a vinárskej terminológii.

Slovník vydalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v rámci projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT. Vydanie je financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.