Občianske združenie Vagus pomáha ľuďom bez domova už 10 rokov

1449

Občianske združenie  Vagus oslavuje svoje prvé okrúhle výročie vzniku a fungovania.

Už 10 rokov, teda od roku 2011, občianske združenie podáva pomocnú ruku a pomáha mnohým ľuďom bez domova so zvýšením kvality ich života, s hľadaním práce a jej udržaním, so zabezpečením základným potrieb, s bývaním, so zbavením sa dlhov, s poskytovaním odborného sociálneho poradenstva a tak aj zvyšovaním šance na návrat do bežného života.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2021 poskytol neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb občianskemu združeniu OZ Vagus finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializované sociálne poradenstvo vo výške 19 320,- Eur, finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – podpora samostatného bývania vo výške 9 907,69 Eur a finančný príspevok  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 28 600,- Eur. 

Pri tejto príležitosti občianskemu združeniu OZ Vagus srdečne blahoželáme, ďakujeme za milé pozvanie k osláveniu tohto výročia a zároveň prajeme veľa nových a podnetných nápadov, inšpiratívnych projektov a napĺňania snov organizácie pri skvalitňovaní života ľudí bez domova.