Obnova kaštieľa v Čunove pomôže pamiatke i témam životného prostredia

1376

Obnovou národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v Čunove sa nielenže podarí zachrániť kus kultúrneho dedičstva, ale súčasne sa upozorní na vysoko aktuálnu tému – ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí) to uviedla v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie kaštieľa, ktorý sa nachádza v lokalite Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Rekonštrukciu, ktorej cieľom je premena chátrajúceho objektu z 18. storočia na moderné ekocentrum s cezhraničným významom, podporí eurofondová investícia vo výške viac ako 4,4 milióna eur z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK – AT. Remišová pripomenula, že obnova sa týka aj priľahlého parku, v tomto prípade bude revitalizácia financovaná z programu Interreg SK – HU sumou takmer 1,7 milióna. „Som veľmi rada, že práve taký zmysluplný a inovátorský projekt, akým je ekocentrum v Čunove, môžeme podporiť z eurofondov,“ dodala vicepremiérka.

Ekocentrum bude ponúkať bezplatné programy a exkurzie pre školy a školské zájazdy. V historickej budove kaštieľa vznikne deväť učební, každá z miestností sa bude venovať samostatnej téme – delte Dunaja, lužným lesom, lúkam či faune. Okrem učební poskytne kaštieľ priestor aj tvorivým dielňam. „Mladých ľudí musíme viesť k zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Ochrana prírody, jej krás a bohatstva, je veľmi dôležitou výzvou nielen pre našu, ale aj pre budúce generácie,“ zdôraznila význam projektu Remišová.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako prijímateľ dotácií a realizátor projektu obnovy spustil rekonštrukciu v máji 2021, práce sú rozdelené na etapy. Celkový rozpočet na projekt, ktorý zahŕňa okrem iného rekonštrukciu kaštieľa, bol stanovený na 5.183.000 eur. Na projekt, ktorý zahŕňa okrem iného aj revitalizáciu záhrady, ide 1.950.000 eur.

História barokovo-klasicistického kaštieľa v Čunove siaha do 18. storočia. V roku 1948 prešlo historické sídlo do vlastníctva štátu a využívalo ho napríklad roľnícke družstvo alebo pohraničná stráž. Od 90. rokov bol objekt nevyužitý a chátral. V súčasnosti je kaštieľ vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Čunovo.

Zdroj: TASR

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE KAŠTIEĽ ČUNOVO: tu

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE ZÁHRADA ČUNOVO: tu