Obstarávanie rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach pokračuje

925
Zdroj: FB Rusovce
Zdroj: FB Rusovce

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa v bratislavských Rusovciach pokračuje vyhodnocovaním základných ponúk uchádzačov. Informoval o tom Úrad vlády SR. Upozornil, že v súčasnosti nie je možné stanoviť harmonogram ďalších fáz a ukončenia tendra, naznačil však, že konzultácie s uchádzačmi o doplnení a spresnení základných ponúk a technologického riešenia by sa mohli začať v septembri.

Na jeseň 2021 pri vyhlásení výzvy na predloženie základných ponúk ÚV odhadoval, že pri plynulom procese tendra by k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom mohlo prísť už v polovici aktuálneho roka. Posunutie termínov však signalizovalo už veľké množstvo doplňujúcich otázok k súťažným podmienkam, na jar konanie dokonca dočasne pozastavila námietka voči podkladom v súťaži. Úrad pre verejné obstarávanie námietku po preskúmaní zamietol. Obstarávanie tak pokračuje.

„V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie základných ponúk,“ uviedol tlačový odbor ÚV SR. Priznal, že termín na predloženie doplnených nacenených konečných ponúk ešte nie je stanovený. „Predpokladáme však, že rokovania a konzultácie s uchádzačmi začnú prebiehať od septembra 2022,“ dodali z Úradu vlády SR.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, dlho ho však brzdila námietka voči výberu záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Tento postup verejnej súťaže, ktorý zvolil ÚV SR, umožňuje obstarávateľovi zúžiť okruh uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia VO bola vyše 71 miliónov eur bez DPH. Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

Zdroj: TASR