Úvod Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Navrhnite osobnosti na Ocenenia BSK za rok 2021

Bratislavská župa už tradične otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. Nominácie môžu zasielať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v BSK, župní poslanci či starostovia a primátori nášho kraja. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra 2021.

Od začiatku udeľovania ocenení v roku 2003 ubehli už takmer dve desaťročia a za ten čas bolo ocenených viac ako 180 laureátov, ktorí reprezentujú náš kraj, prispievajú k jeho rozvoju, a tiež šíreniu dobrého mena. Patria medzi nich vedci, umelci, pedagógovia, lekári, športovci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Ocenenia BSK sú poďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť, sú znakom toho, že si zaslúžia uznanie. V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti ako sú Emília a Magdaléna Vášáryové, Mária Kráľovičová, Marta Sládečková, Eva Rysová, Juraj Kukura, Daniel Hevier, Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci či Hilda Múdra. A v ostatnom 18. ročníku získal cenu i pán Milan Lasica.

Každoročne je možné udeliť ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

Výročná cena Samuela Zocha je najvyšším ocenením BSK a je udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj BSK a života jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z ľudských činností, svojou prácou a postojmi prispeli k reprezentácii kraja doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Čestné občianstvo je možné udeliť len zahraničným občanom, ktorí významne prispeli k rozvoju BSK, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.

Pamätný list predsedu BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu BSK.

V roku 2018 pribudla nová kategória Historická osobnosť regiónu. Ide o osobnosti, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v kraji, zaslúžili sa o rozvoj regiónu, o jeho úspešnú reprezentáciu či o zvýšenie kvality života občanov. Cena udeľovaná in memoriam na návrh predsedu BSK bola udelená už trikrát, a to slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi a hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi v roku 2018, legendárnemu česko-slovenskému hokejovému brankárovi a trénerovi Vladimírovi Dzurillovi v roku 2019 a slovenskému lekárovi internistovi a klinickému fyziológovi, univerzitnému pedagógovi a akademikovi Ladislavovi Dérerovi v roku 2020.

Posledné ročníky oceňovania osobností BSK spestrila aj špeciálna kategória Cena verejnosti. O jej udelení rozhodovali obyvatelia kraja z už schválených laureátov prostredníctvom verejného hlasovania. Chýbať nebude ani tento rok.

Uzávierka návrhov na Ocenenia BSK za rok 2021 je 20. septembra 2021. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie. Vyplnený formulár musí byť vlastnoručne podpísaný oboma stranami, teda nominovaným aj jeho navrhovateľom, a následne doručený na Úrad BSK, a to buď elektronicky (sken vyplneného a podpísaného formulára) na ocenenia@bratislavskykraj.sk, alebo poštou na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor komunikácie a propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava do 20. 9. 2021. Prihlasovací formulár nájdete tu.

Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v decembri tohto roka. Slávnostného vyhlasovanie a odovzdávania cien sa uskutoční na galavečere budúci rok 2022.

Oceňované kategórie

Výročná cena Samuela Zocha

Čestné občianstvo BSK

Pamätný list predsedu BSK

Historická osobnosť regiónu

Iné ocenenia

Cena verejnosti 2020

Čestné uznanie predsedu BSK 2015

Srdce bez hraníc 2009

Mimoriadna cena predsedu BSK 2009 a 2014

Hlasovanie

Cena verejnosti

Oceňované kategórie

Historická osobnosť regiónu

Aktuálne články

Fotogaléria

Ocenenie Samuela Zocha 2020