Úvod Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Navrhnite osobnosti na Ocenenia BSK za rok 2022 Bratislavská župa už tradične otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. Uzávierka návrhov na kandidátov je 10. októbra 2022.

Spolu sme ocenili už 130 významných osobností kraja. Sú to výnimoční ľudia z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctv či sociálnej starostlivosti, ktorí svojou prácou alebo talentom robia naše životy lepšími a skvele reprezentujú kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK udeľuje každoročne a to v nasledujúcich kategóriách: Výročné ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu BSK a Čestné občianstvo BSK. Udelený bude aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda BSK.

  • Výročná cena Samuela Zocha je najvyšším ocenením BSK a je udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj BSK a života jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z ľudských činností, svojou prácou a postojmi prispeli k reprezentácii kraja doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.
  • Pamätný list predsedu BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu BSK.
  • Čestné občianstvo je možné udeliť len zahraničným občanom, ktorí významne prispeli k rozvoju BSK, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.
  • V roku 2018 pribudla nová kategória Historická osobnosť regiónu. Ide o osobnosti, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v kraji, zaslúžili sa o rozvoj regiónu, o jeho úspešnú reprezentáciu či o zvýšenie kvality života občanov. Dosiaľ sme udelili aj štyri tituly Historická osobnosť regiónu. Jeho držiteľmi sú Eugen Suchoň, Vladimír Dzurilla, Ladislav Dérer a Lucia Popp.

Ocenenia BSK môžu byť udelené osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ocenenia môže podávať obyvateľ Bratislavského kraja, občianske združenie či iná organizácia so sídlom v Bratislavskom kraji. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis alebo zoznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie. Vyplnený formulár musí byť vlastnoručne podpísaný oboma stranami, teda nominovaným aj jeho navrhovateľom, a následne doručený na Úrad BSK, a to buď elektronicky (sken vyplneného a podpísaného formulára) na ocenenia@bratislavskykraj.sk, alebo poštou na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor komunikácie a propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava do 10.10. 2022. Prihlasovací formulár nájdete tu: verzia DOC, verzia PDF.

Oceňované kategórie

Výročná cena Samuela Zocha

Čestné občianstvo BSK

Pamätný list predsedu BSK

Historická osobnosť regiónu

Iné ocenenia

Cena verejnosti 2020

Čestné uznanie predsedu BSK 2015

Srdce bez hraníc 2009

Mimoriadna cena predsedu BSK 2009 a 2014

Hlasovanie

Cena verejnosti

Oceňované kategórie

Historická osobnosť regiónu

Aktuálne články

Fotogaléria

Ocenenie Samuela Zocha 2020