Od Arrivy očakávame výrazné zlepšenie. Termín uplynie v piatok 26. novembra

1444

Spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, ktorá od 15. novembra zabezpečuje regionálne autobusové spoje v Bratislavskom kraji, ohlásila na začiatku prevádzky významné výpadky spojov. Bratislavský samosprávny kraj preto požiadal dopravcu o urýchlenú a okamžitú nápravu.

Dnes (26.11.) uplynie termín dokedy má ARRIVA preukázať citeľné zlepšenie. Požiadavky župy sa týkajú prírastku vodičov, plánu optimalizácie dopravnej obslužnosti ako aj schopnosti zabezpečiť ju. Župa žiada, aby obyvatelia kraja mali zabezpečenú dopravu na území BSK. Spoločnosť ARRIVA avízovala, že k dnešnému dňu predloží všetky požadované podklady, ktoré zdokladujú posun. BSK spolu s analytikmi z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) v priebehu víkendu predložené dáta skontroluje a začiatkom budúceho týždňa bude informovať verejnosť o svojich zisteniach, ako aj o ďalšom postupe.

Župan Juraj Droba vyzval nového dopravcu, aby do 26. novemba výrazne znížil počet vynechaných spojov. Župa počas víkendu vyhodnotí aktuálne dáta a rozhodne o ďalšom postupe.

V regióne začali premávať náhradné spoje

Od štvrtku 25.11. spoločnosť ARRIVA zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj mikrobusmi. K dnešnému dňu sa to týka 7 obehov vozidiel v okresoch Senec a Pezinok, ktoré sú najviac postihnuté výpadkami spojov.

Náhradné spoje premávajú napríklad po trasách liniek 610 (Bratislava-Ivanka pri Dunaji-Zálesie-Malinovo) ako aj 620 (Bratislava-Ivanka pri Dunaji-Bernolákovo-Nová Dedinka-Tureň-Senec). Mikrobusy zaradil dopravca aj na trasu medzi Sencom a Tomášovom, ktorý jazdí cez Veľký Biel a Novú Dedinku.

V okrese Pezinok ide o spoje medzi Vištukom, Šenkvicami a Modrou a tiež medzi Pezinkom a Bratislavou v okolí Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu.