Animátor voľného času

953

Absolventi sú kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí projektujú a organizujú voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a v kultúrnych zariadeniach, inštitúciách cestovného ruchu (CVČ, múzeá, galérie, centrá cestovného ruchu).