Mechanik – opravár

624

– učebný odbor zameraný na špeciálne zariadenia a opravárenskú techniku – (od školského roka 2021/22)