Mechanik počítačových sietí

529

Baví ťa oblasť IT a rád sedíš celé dni za PC? Tento odbor ťa potom bude určite baviť! Naučíš sa všetko ohľadom hardvéru, softvéru PC, informačných technológií a PC sietí od návrhu cez realizáciu, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na týchto zariadeniach. Získaš prax na moderných IT technológiách, ktoré budeš programovať a naučíme ťa aj základy tvorby web stránok a prácu s grafickými programami. Ak úspešne zvládneš štúdium, získaš maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21.