Technické lýceum

591

Skladbou vyučovacích predmetov vytvára výborné predpoklady na vysokoškolské štúdium najmä technického a ekonomického smeru, ako aj predpoklady zamestnať sa v oblasti techniky, automatizovaných systémov riadenia, služieb a informatiky.