Október je mesiac úcty k starším. Takto ho oslávili v zariadení Báhoň

1057

V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov október za mesiac úcty k starším. Počas tohto mesiaca ukazujú seniori mladším, že starnutie môže byť príjemné, radostné a aktívne. V župnom Domove sociálnych služieb v Báhoni si to prijímatelia pripomenuli na peknom podujatí.

Po príhovore riaditeľky zariadenia sa spoločne preniesli na filmové plátno. V rámci programu si prijímatelia v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami pripravili a aj zahrali krátke filmové scénky zo známych a klientami obľúbených filmov ako „Dívka na koštěti“, „Arabela“, „Vinetou“, „Sandokan“, „Noc na Karlštejně“, „Rodina Addamsovcov“, „Pacho Hybský zbojník“ či „Trampoty kuchára Svätopluka“. Tento program sa niesol  v duchu reminiscenčnej terapie a seniori si pospomínali na svoje obľúbené filmy a seriály a svoje zážitky s nimi spojené. Po programe dostali symbolický kvietok na znak úcty.

Foto: DSS Báhoň