Opakovaný e-recept šetrí čas lekárovi aj pacientovi

1106

Predpisovanie opakovaného e-receptu môžu lekári využiť najmä v prípade chronických pacientov. Pacienti si tak nemusia recept osobne vyzdvihovať v ambulancii. Pripomenula to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alžbeta Sivá s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí čas lekárovi aj pacientovi.

O predpísaní digitálneho opakovaného e-receptu rozhoduje vždy všeobecný lekár alebo špecialista. Lekár tiež určí periódu výberu a maximálny počet výberov lieku. „Platnosť e-receptu je maximálne jeden rok a maximálna dávka je najviac na tri mesiace. Opakovaný e-recept môže lekár predpísať na lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ vysvetlila Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetickej potraviny musí pacient urobiť do siedmich dní od vystavenia predpisu a prvý výber zdravotníckej pomôcky musí vykonať do 30 dní od predpisu. „Na opakovaný výber e-receptu sa pacient dostaví do lekárne po uplynutí lekárom určenej doby a tento postup sa môže vždy opakovať, a to až do chvíle, kým nie sú vyčerpané všetky povolené výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky nie je možné vybrať z lekárne pred stanovenou lehotou naraz na celé obdobie. Je však možné si ich vybrať napríklad aj po uplynutí stanovenej lehoty. „Opakovaný e-recept môže lekár kedykoľvek zneplatniť a na opakovaný e-recept je možné predpísať akýkoľvek liek. Výnimkou sú len antibiotiká a omamné látky,“ dodala Sivá.

Zdroj: TASR