Otvorili sme nový ateliér. Tvoriť v ňom budú ľudia s duševným ochorením

1346

V župnom Centre sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých sme rozšírili priestory, kde sa môžu klienti venovať arteterapii.

Centrum sociálnych služieb pre deti a dospelých prof. K. Matulaya poskytuje sociálne služby klientom s duševnou poruchou a špecializuje sa na prácu s osobami s autizmom. Ateliér, ktorý klienti zariadenia využívali na arteterapiu, už praskal vo švíkoch, záujem bol veľký. Zariadenie preto prišlo so skvelým nápadom na realizáciu projektu ARTE – Zimná záhrada, ktorým by sa priestor na arteterapiu zväčšil a rozšírili by sa aj terapeutické možnosti práce s klientmi.

Náš úrad našiel na realizáciu projektu 30 tisíc eur a stavebné práce sa rozbehli ešte v roku 2021. Priestory bývalého malého ateliéru sa moderne zrekonštruovali a rozšírili tak, aby sa dali využívať na terapeutickú prácu počas celého roka. Presvetlený a otvorený priestor umožní aj ľuďom, ktorí pôjdu okolo, nahliadnuť do zariadenia, čo považujeme za veľmi originálne a komunitne prístupné riešenie. Okrem arteterapie ateliér v podobe zimnej záhrady poskytne relaxačné využitie pre ľudí s ťažkým mentálnym postihnutím a s autizmom.

Klientov čaká v novom ateliéri dôležitá úloha. Pri príležitosti 40-teho výročia zariadenia si dali výzvu namaľovať v ňom 40 obrazov. A do budúcna plánuje centrum prepojiť zimnú záhradu prostredníctvom vonkajšej pergoly so susednou drevárskou dielňou, kde sa aktuálne rodí iná výzva – 40 vtáčích búdok.

Arteterapia patrí dlhodobo k veľmi využívaným terapiám pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím či s inými diagnózami. Je to tvorivý proces, ktorý zahŕňa terapeutický vzťah medzi umelcom a klientom. Má veľa podôb –  Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých využíva hudbu, maľbu, hlinu a drevo a ich vzájomné prepojenie. Pre mnohých klientov zariadenia je arteterapia prostriedkom vyjadrenia aktuálnej nálady, pocitov radosti či smútku, ale tiež zmysluplným trávením voľného času.