Počas vianočných sviatkov odpad odvezie OLO bez zmeny

771

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu bude počas vianočných a novoročných sviatkov 2022/2023, vykonávať odvoz odpadu bez zmien. 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu bude od 24. do 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. a 6. januára 2023 prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Keďže sviatok Nový rok tentokrát pripadne na nedeľu, kedy sa odvoz odpadu bežne nevykonáva, náhradné odvozy sa neuskutočnia.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude počas sviatkov zatvorený. Na Silvestra, v sobotu 31. decembra 2022, bude otvorený od 8.00 do 12.00. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8:00 do 18:00 a v sobotu taktiež od 8:00 do 18:00.

Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 je sezónne zatvorený. OLO ho opäť otvorí v apríli 2023.

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) bude počas týchto sviatkov zatvorené. Od 5. septembra do 31. decembra 2022 ZEVO neprijíma odpad od externých zákazníkov až na výnimky, a to z dôvodu príprav a realizácie odstávky. Od pondelka 2. januára 2023 je ZEVO opäť otvorené podľa štandardných otváracích hodín.

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia na Pestovateľskej 13 (OC Korzo) bude počas týchto sviatkov zatvorené. Na Silvestra, v sobotu 31. decembra 2022, bude otvorené od 8.00 do 13.00. Návštevníci sú v KOLO opäť vítaní počas nasledujúcich pracovných dní od 10:00 do 18:00 a cez víkend od 10:00 do 17:00. V pondelky je KOLO zatvorené.

Zákaznícke centrum bude počas sviatkov a v piatky 23. a 30. decembra 2022 dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zdroj: OLO