Pokuta do 1000 eur za porušenie povinnej karantény

2780

Od pondelka 06. 04. môže policajt uložiť blokovú pokutu do 1 000 eur každému kto nenastúpi do povinnej karantény alebo ju poruší.

To platí pre každého, kto sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam, prípadne nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia.

Blokovú pokutu môže okrem orgánu Policajného zboru uložiť už aj orgán obecnej polície.

Do platnosti vstúpili nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu. Nariadenie platí až do odvolania.

Zdroj: FB