Pomôžte nám zlepšiť kultúru v kraji. Podporíme vás z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy

1284
Na snímke je predstavenie Jánošík župného Divadla Aréna.

Na podporu projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí a kultúrnej osvety sme pre rok 2022 vyčlenili 700 000 eur. Prihláste svoj projekt!

Unikátna dotačná schéma pomohla priviesť k životu už stovky výborných projektov. Jednou z podporovaných oblastí je kultúra a v tomto roku dostane až dvojnásobok, 700 tisíc eur. Viac o tom, ako požiadať o financie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, vám porozpráva vedúca oddelenia kultúry Svetlana Waradzinová:

Schéma je otvorená v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka. Občianske projekty budú v roku 2022 podporené sumou 2,1 milióna eur.

Kliknite SEM pre bližšie informácie

Žiadosti pre všetky oblasti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12:00 a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa.