Potrebujete niečo vybaviť? Takto budú fungovať miestne úrady

836

Miestne úrady bratislavských mestských častí by mali naďalej fungovať tak, aby si občania mohli vybavovať všetky potrebné náležitosti. Snažiť sa o to budú jednotlivé samosprávy apelujúc však na nosenie rúšok, dezinfikovanie rúk a dodržiavanie odstupov. Zhodli sa na tom starostovia na mimoriadnom online zasadnutí regionálneho združenia bratislavských mestských častí.

Miestne úrady budú zároveň pred vstupom do budovy merať teplotu a dôsledne evidovať všetky vybavené stránky, aby mali v prípade potreby a objavenia nového koronavírusu prehľad pri dohľadávaní kontaktov. Mestská časť Záhorská Bystrica dala okrem toho návrh, aby boli pracovníci úradov rozdelení na dve časti. Jedna by bola priamo v práci a vybavovala stránky, druhá by pracovala v rámci home ofice a po presne stanovenom čase by sa vystriedali.

Snahou je minimalizovať riziko tzv. celoúradnej karantény a zabrániť tomu, aby v prípade nákazy nemuseli ísť všetci zamestnanci do karantény a služby občanom by sa tak mohli poskytovať naďalej.

V súvislosti s aktuálnou situáciou, platnými opatreniami a vyhlásením vlády SR o núdzovom stave rokovali šéfovia miestnych samospráv aj o fungovaní školských a predškolských zariadení či o športových a mimoškolských aktivitách. Školské a školské zariadenia budú fungovať podobne ako miestne úrady, teda za dodržania prísnych hygienických opatrení. Deťom i učiteľom bude pri vstupe meraná teplota, rúška budú povinné v interiéri aj exteriéri. Učitelia budú zároveň dozerať na dodržiavanie bezpečných rozstupov a pravidelnú dezinfekciu rúk.

„Mimoškolské aktivity, krúžky, športové aktivity, prevádzka knižníc nebude pozastavená, pokiaľ sa nepreukáže prípad nakazenia koronavírusom,“ poznamenalo regionálne združenie.

​V prípade objavenia nákazy budú mestské časti opäť dodržiavať nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. Nariadená bude desaťdňová karanténa a pretestovanie ľudí, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou. V konkrétnych prípadoch budú starostovia postupovať individuálne a prijímať rozhodnutia v závislosti od aktuálnej situácie v ich mestskej časti.

Zdroj: TASR