Pozývame vás na rodinný festival v Auxiliárnom kaštieli v rakúskom Petronell-Carnuntum

1400

Mestská časť Rusovce začala realizovať projekt s názvom „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ s rakúskou obcou Petronell Carnuntum v rámci európskeho cezhraničného programu Intereg SK-AT.

„Marktgemeinde Petronell-Carnuntum a Mestská časť Bratislava-Rusovce uzavreli partnerstvo s cieľom posilniť cezhraničnú výmenu medzi obcami, združeniami a obyvateľstvom, najmä v oblasti ochrany a zhodnocovania nášho kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom. Tento projekt stavia na našej vzácnej spoločnej rímskej histórii  a prispeje k ďalšiemu rozvoju oboch regiónov ako atraktívnych turistických destinácií,“ približuje mestská časť. Rusovce pripravujú svoje kultúrne aktivity na začiatok septembra, avšak rakúsky partner organizuje rodinný festival už tento mesiac v nedeľu 22. mája v Auxiliárnom kasteli.

Z Rusoviec bude zabezpečená bezplatná kyvadlová autobusová doprava zo zastávky Gerulata, na Gerulatskej ulici. Časy kyvadlovej dopravy autobusov v nedeľu 22. mája sú nasledovné:

09:15 odchod Rusovce
10:00 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo na mieste podujatia

10:45 odchod Rusovce
12:30 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo na miesto podujatia

13:15 odchod Rusovce
14:00 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo na miesto podujatia

14:45 odchod Rusovce
17:15 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo na miesto podujatia

Časy autobusov nájdete aj na www.geschichte-lebt.at.

Zdroj: Rusovce