Pozývame vás na vernisáž známej umelkyne z Pezinka, Júlie Piačkovej

551

Od 6. mája si v Malokarpatskej knižnici môžete pozrieť tvorbu známej umelkyne z Pezinka, akademickej maliarky, ilustrátorky, Júlie Piačkovej.

Júlia Piačková sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci a žije v Pezinku. Absolvovala SPŠ textilnú v Brne (1980) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1987) u doc. Milana Rašu, prof. Elvíry Antalovej, prof. Igora Rumanského. Učila odborné výtvarné predmety umeleckých keramikov (1992 – 2007), učí na Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.

Začínala ako textilná výtvarníčka, jej záujem sa však postupne sústredil najmä na kresbu a grafiku. Z grafických techník sa v jej tvorbe uplatnil lept kombinovaný s mezzotinkou, najnovšie xerografika, inak využíva kombinované techniky, ako napríklad olejomaľby s ambasážou, ale aj akvarel či temperu. Je aj knižnou ilustrátorkou, venovala sa aj tvorbe poštových známok a realizovala práce exlibris (od roku 1995), zaradili ju do portugalskej encyklopédie súčasného exlibrisu (1999). Ako výtvarníčka absolvovala množstvo domácich i zahraničných výstav a aktivít (oboslané výstavy Slovensko, Turecko, Belgicko, Brazília, Taliansko, kolektívne výstavy: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, ). Jej manžel je Igor Piačka, akademický maliar a ilustrátor.

Zdroj: Malokarpatská knižnica v Pezinku