Pre viaceré podujatia nebudú počas víkendu regionálnymi autobusmi obsluhované niektoré zastávky v Modre, Rači a vo Vrakuni

605

Pre konanie podujatí v Modre a v bratislavských častiach Rača a Vrakuňa budú od štvrtka do nedele zmenené niektoré regionálne autobusové linky v rámci IDS BK a niektoré zastávky nebudú obsluhované. Z Modry budú v piatok a v sobotu zavedené aj mimoriadne posilové spoje pre odvoz návštevníkov Modranského vinobrania.

Presmerované linky:

 • Linky 506 540 550 565 a 599 nebudú od štvrtka 8. septembra od 12:00 do pondelka 12. septembra do 8:00 obsluhovať zastávky Modra, Štefánikova a Modra, Dukelská.
 • Autobusy pôjdu obchádzkou cez Šúrsku a Dolnú ul., pričom obslúžia zastávku Modra, Šúrska.
 • Ranný spoj linky 539 s odchodom o 7:16 zo Šenkvíc nebude v piatok 9. septembra a v pondelok 12. septembra obsluhovať zastávky Modra, Dukelská a Modra, Šúrska.
 • Namiesto toho obslúži zastávku Modra, Dolná.
 • Linka 515 nebude v piatok 9. septembra obsluhovať zastávku Detvianska.
 • Linky 510 a 531 budú v piatok 9. septembra premávať v smere od Svätého Jura iba po zastávku Púchovská.
 • Zastávky Trávna, Detvianska a Nám. A. Hlinku nebudú týmito linkami obsluhované. V úseku Púchovská – Detvianska je možné použiť električkové linky 3 a 7.
 • Linky 720 730 740 a 798 nebudú od piatka 9. septembra od 17:00 do nedele 11. septembra do 23:59 obsluhovať zastávky Podunajská a Arménska.
 • Cestujúci môžu využiť najbližšie zastávky Priekopnícka a Píniová.

Posilové spoje:

 • Na linke 539 pôjdu v piatok 9. septembra a v sobotu 10. septembra mimoriadne spoje po trase Modra, Štúrova – Šenkvice, Žel. stanica, z ktorých bude možný v Šenkviciach prestup na vlakovú linku S50 smer Trnava.
 • Mimoriadne spoje pôjdu zo zastávky Modra, Štúrova o 21:40, 22:40 a 23:40.
 • Na linke 540 pôjde počas noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu mimoriadny polnočný spoj zo zastávky Modra, Štúrova smer Bratislava, Autobusová stanica s odchodom o 0:00. Spoj obslúži aj zastávku Modra, Šúrska.
 • V sobotu 9. septembra pôjde na linke 540 aj posilový spoj o 22:30 zo zastávky Modra, Štúrova smer Pezinok, Žel. stanica, kde bude možný prestup na vlak linky S50 do Bratislavy.
 • Na cestu z Modry do Bratislavy je možné v piatok a v sobotu použiť aj bežný spoj linky 550 s odchodom o 23:15 zo zastávky Modra, Štúrova smer Pezinok, Žel. stanica, na ktorý na zastávke Pezinok, Radničné nám. nadväzuje spoj linky 599 do Bratislavy s odchodom o 23:43.
 • Linka 550 nebude obsluhovať zastávky Modra, Dukelská a Modra, Štefánikova, namiesto toho obslúži zastávku Modra, Šúrska.

Zdroj: imhd.sk