Aktualizované: Predbežný záujem o otvorenie majú dve župné škôly

1866

Zo všetkých 54 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja má záujem otvoriť svoje brány ešte v decembri šesť z nich. Otvorené by mohli byť v priebehu tohto týždňa, resp. od budúceho pondelka.

Z pôvodne plánovaných šesť škôl nakoniec otvoria svoje brány iba dve a to Konzervatórium na Tolstého v Bratislave a Stredná odborná škola technická na Vranovskej v Bratislave.

Po aktuálnych informáciách o posunutí termínu prázdnin a po preverení záujmu o testovanie medzi rodičmi a žiakmi, sa všetky školy, ktoré mali záujem organizovať testovanie pre žiakov, zamestnancov a rodičov rozhodli, že to nebudú realizovať v decembri, ale počkajú na nové usmernenia a školy otvoria až v januári. Bratislavský samosprávny kraj urobil maximum pre to, aby sa testovanie zrealizovalo, rešpektujeme však rozhodnutie riaditeľov.

“Návrat detí do škôl považujem za mimoriadne dôležitý. A to čo najskôr. Kvôli zatvoreným školám totiž nielenže prichádzajú deti o vzdelanie, ale strácajú i kontakty a v izolácii doslova trpia. Nikto z nás nechce, aby sme vychovali nevzdelanú generáciu ľudí bez sociálnych väzieb. Nehovoriac o tom, že to komplikuje každodenný život aj rodičom. Teším sa, že v najbližších dňoch budeme môcť otvoriť v Bratislavskom kraji prvé školy,” vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Od dnes, 8. 12. 2020, sa učia hlavné predmety v podobe individuálnych hodín (1 učiteľ – 1 žiak) na Konzervatóriu na Tolstého v Bratislave. Samozrejme, všetci zainteresovaní žiaci aj učitelia sú povinní pred vstupom do školy preukázať sa negatívnym výsledkom testu a škola dodržiava všetky platné opatrenia.

Externé štúdium pre 24 žiakov otvára na budúci týždeň Stredná odborná škola technická na Vranovskej v Bratislave. Výučba sa bude realizovaťv budove na Úderníckej, mimo hlavnej školskej budovy, v termíne 18. a 19. 12. 2020 a v prípade záujmu žiakov aj 21. a 22. 12. 2020.  

Všetky ostatné školy naďalej zostávajú v doterajšom režime dištančného vzdelávania a čaká sa na aktuálne opatrenia a rozhodnutia ministerstva školstva.

Testovanie zrušili a ostávajú na dištančnej forme vyučovania:

  • Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava – malý záujem zo strany rodičov a žiakov vzhľadom na vyhlásené prázdniny aj málo dní, ktoré by mohli učiť prezenčne
  • SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra – po včerajších medializovaných informáciách veľmi malý záujem zo strany rodičov a žiakov
  • ŠUP, Sklenárova 7, Bratislava – po včerajších medializovaných informáciách veľmi malý záujem zo strany rodičov a žiakov
  • SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava – malý záujem

Záujem učiť prezenčne prejavilo Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej v Bratislave, kde by sa to týkalo žiakov prímy až kvarty v celkovom počte 280 osôb (vrátane zamestnancov a rodičov). S testovaním by chceli začať čo najskôr, aby mohli začať vyučovať od nasledujúceho dňa. 

Ďalšou školou je Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Testovať by sa malo 57 zamestnancov a 20 žiakov.

Vyučovať by sa malo aj na Škole umeleckého priemyslu na Sklenárovej v Bratislave. Týkalo by sa to 3 tried 4. ročníka.

Maturitný ročník plánuje otvoriť Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej v Bratislave, bude to však závisieť od záujmu žiakov.

O otvorení aspoň niektorých ročníkov uvažuje aj Gymnázium na Grosslingovej v Bratislave či Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej v Bratislave, kde by sa to dotklo len maturantov a to od 14. 12.2020.

Ostatné školy sa rozhodli, že žiaci nastúpia do škôl až po vianočných prázdninách.

BSK podporuje nástup žiakov do škôl a podáva školám pomocnú ruku. Týka sa to zabezpečenia osobných ochranných pracovných pomôcok, dezinfekcie, či testov, ako aj logistiky či zorganizovania testovania.