Predseda a poslanci BSK absolvovali sériu rokovaní v Bruseli

1045
brusel

V dňoch 13.-15.06.2022 predseda BSK Juraj Droba spolu s podpredsedníčkou BSK Elenou Pätoprstou a poslancami Zastupiteľstva BSK Istvánom Pomichalom, Martinom Vlačikym a Jurajom Pátekom absolvovali rokovania s predstaviteľmi  inštitúcií sídliacich v Bruseli.

V pondelok 13.06.2022 sa delegácia BSK zúčastnila stretnutia v centrále NATO v Bruseli. Hlavnou témou rokovania so stálym predstaviteľom SR pri NATO, veľvyslancom Petrom Bátorom, bol prebiehajúci konflikt na Ukrajine a úloha samospráv pri prijímaní a integrácii utečencov.  Poslanci pripomenuli, že práve samosprávy sú v prvej línii pri poskytovaní humanitárnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a pri zabezpečení kontinuity vzdelávania pre ukrajinských občanov. Predsa BSK v danej súvislosti upozornil, že v Bratislavskom kraji sa momentálne nachádza najviac ukrajinských utečencov spomedzi všetkých regiónov SR a ich prijímanie a následná integrácia si vyžadujú značné kapacity a finančné prostriedky.

V utorok 14.06.2022 delegáciu BSK oficiálne prijal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Predmetom stretnutia bolo financovanie priorít kraja z eurofondov v novom programovom období a finalizácia Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko. Podpredseda Šefčovič vyjadril súhlas, že samosprávy by mali byť viac zapájané do prípravy  a rozhodovaní o využití finančných zdrojov EÚ. Práve nedostatočné zapájanie samospráv do kľúčových procesov prípravy nového programového obdobia môže podľa podpredsedu Európskej komisie negatívne ovplyvniť kvalitu programu a čerpanie EŠIF.

Ďalším bodom programu delegácie BSK bolo pracovné stretnutie so stálou predstaviteľkou SR pri EÚ, veľvyslankyňou Petrou Vargovou. Delegácia BSK diskutovala najmä o kohéznej politike a novom programovom období 2021-2027. Predseda BSK sa poďakoval stálej predstaviteľke SR za spoluprácu pri presadzovaní transferu eurofodov do Bratislavského kraja. Poslanci BSK v rámci diskusie poukázali na štrukturálne problémy a výzvy kraja, ktorých adresovanie si bude vyžadovať financovanie z fondov EÚ.

Delegácia ďalej absolvovala pracovné stretnutie so zástupcami Európskeho výboru regiónov, počas ktorého diskutovali o postavení Výboru a jeho úlohe v legislatívnych procesov EÚ ako aj o prioritách BSK v rámci tejto inštitúcie.

Predseda a poslanci BSK v Bruseli rokovali aj s poslancami Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom a Michalom Wiezikom. Počas diskusie sa venovali predovšetkým legislatívnom balíku „Fit for 55“, o ktorom prijatí europarlament aktuálne rokuje a o implementácii opatrení zameraných na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Podpredsedníčka BSK Elena Pätoprstá, predstavila konkrétne výzvy BSK v oblasti životného prostredia. Europoslanci vyjadrili podporu Bratislavskému kraju a mestám a obciam v rámci regiónu pri zavádzaní opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a súhlasili s potrebou  posilnenia kompetencií samosprávy v rámci priochrany životného prostredia.

Posledné stretnutie v rámci zahraničnej pracovnej cesty delegácia BSK absolvovali s štátnym tajomníkom Regiónu hlavného mesta Brusel pre urbanizmus a zahraničné vzťahy Pascalom Smetom. Na stretnutí štátny tajomník Smet predstavil kľúčové iniciatívy a projekty regiónu v oblasti udržateľnej dopravy. Obe strany sa zhodli, že čelia obdobným problémom, a to najmä v otázke náporu na dopravnú infraštruktúru spôsobeným každodenným dochádzaním obyvateľov z iných regiónov za prácou či vzdelaním. Brusel sa dlhodobo zasadzuje o zníženie využívania osobnej automobilovej dopravy v prospech hromadnej dopravy, rozširuje sieť električkových radiál a podporuje rozvoj cyklodopravy. Predseda BSK Juraj Droba v tejto súvislosti zdôraznil, že „priority Bratislavského kraja v oblasti udržateľnej dopravy sú vo veľkej miere totožné s prioritami regiónu Brusel. Preto dáva zmysel, aby sme si v tejto oblasti navzájom vymieňali skúsenosti a príklady dobrej praxe“.

Delegácia BSK počas svojej návštevy v Bruseli mala možnosť navštíviť  mestskú akvaponickú farmu BIGH Farm na streche jednej z bruselských tržníc. Tento projekt financovaný zo zdrojov EÚ zahŕňa zlúčenie chovu rýb s pestovaním plodín za účelom minimalizácie odpadu a spotreby energie. Delegácia sa zaujímala najmä o možnosti financovania projektu z eurofondov a následnú konkurencieschopnosť výrobkov z farmy na trhu.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice