Predsedovia krajov, primátori aj starostovia sa stretnú na virtuálnej platforme, ktorá prepája mestá Európy v kríze

942

5 županov VÚC, 6 primátorov a viceprimátorov, 6 starostov a 19 špičkových odborníkov zo 6 krajín sveta (Spojené kráľovstvo, Taiwan, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) zapojil Techsummit Events® do verejných diskusií o budúcnosti našich miest a obcí. Virtualtechsummit je novou myšlienkovou platformou, ktorou organizátori ešte začiatkom apríla zareagovali na situáciu spôsobenú šírením koronavírusu vo svete. Druhá zo série jej krízových konferencií pritom nepriamo nadväzuje aj na novembrový Urbansummit.

Virtualtechsummit vol. 2 prepája mestá Európy v kríze. Do diskusií prijal pozvanie aj primátor mesta Taipei, viceprimátor Budapešti či členka predstavenstva spoločnosti Smart London. Chýbať bude len zástupca hlavného mesta Bratislava, v ktorom sa toto podujatie organizuje.

Od vypuknutia koronavírusu na Slovensku sú to už takmer tri mesiace. COVID-19 sa stal témou číslo jeden vo všetkých oblastiach nášho života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Návrhy pre Bratislavu, ktoré sú výstupným materiálom novembrového Urbansummitu, dostali na verejnosť len teraz. „Návrhy pre Bratislavu sú komplexným návodom na zlepšenie života v Bratislave. Ich obsah bude zaujímať najmä samosprávy, ktorých pozornosť sa počas uplynulých mesiacov sústredila výlučne na riešenie situácie s koronavírusom. To je dôvod, prečo so zverejnením ich úplného znenia prichádzame až teraz. Slovensko sa opäť vracia do normálu, preto sa aj šanca na uplatnenie jednotlivých návrhov v praxi zvyšuje. Regenerácia samosprávy po koronavíruse ešte nejaký čas potrvá. S odstupom času nás však bude zaujímať, či boli navrhnuté zmeny aplikované do praxe, alebo nie,“ hovorí o výsledkoch Urbansummitu Davy Čajko.

Prezentácia jednotlivých návrhov z Urbansummitu postupne prebieha aj na sociálnych sieťach Techsummit Events®. Každý deň bude predstavená jedna zo 7 kapitol, ktoré Návrhy pre Bratislavu obsahujú. „Spolu s predstavovaním jednotlivých návrhov verejnosť pozývame aj na voľné pokračovanie novembrového Urbansummitu. Bude ním druhá zo série krízových konferencií, ktorých spoločnou témou je COVID-19. Virtualtechsummit vol. 2 sa bude venovať práve Mestám a obciam v kríze. Mimoriadne nás teší, že sa nám opäť podarilo prizvať do diskusií skutočných odborníkov. Tentokrát sa konferencie zúčastní aj samotný primátor mesta Taipei, ktorý Slovákom priblíži, ako pristupujú k technológiám, komunitám či k naštartovaniu ekonomiky, rozprávať však bude aj o krokoch, ktoré Taiwan viedli priam k ukážkovému zvládnutiu pandémie koronavírusu,“ uviedol Čajko. Konferencia Virtualtechsummit vol. 2 sa bude konať už 25. – 26. mája 2020 a prebiehať bude opäť v online priestore. Registrácia je vďaka partnerom a podporovateľom bezplatná a prihlásiť sa môžete TU.

Na prvej krízovej online konferencii v strednej Európe odborníci diskutovali najmä o dôležitosti medzinárodnej spolupráce a o dôsledkoch koronavírusu na národnej úrovni. „Ako na našej konferencii informovali špičkoví odborníci, dôsledky koronavírusu budú ďaleko rozsiahlejšie a dlhodobejšie, než sa zdá. Preto je dôležité, aby verejnosť vedela, s akými dôsledkami sa môže stretnúť aj na regionálnej a miestnej úrovni. Doterajšie dôsledky koronavírusu sú totiž bremenom samospráv, ktoré sa museli s touto bezprecedentnou situáciou popasovať a zvládli to! Chceli by sme preto vyzdvihnúť dôležitosť existencie krajov, miest a obcí, ktoré zohrali dôležitú úlohu teraz, a môžu ju zohrať aj v budúcnosti. So vzniknutými situáciami sa museli vysporiadať sami, hoci na to neboli pripravení. To je dôvod, prečo sme pozornosť druhej časti Virtualtechsummitu upriamili práve na regióny, mestá a obce. Čaká nás kríza a je dôležité, aby boli adresne podporované najmä regióny. Tie sa totiž totálne vyľudnili. Mestám chýbajú turisti a podnikatelia sa musia zamyslieť nad transformáciou poskytovaných služieb. Zmena paradigmy je nevyhnutná, v opačnom prípade budú ekonomické dopady na mestá a obce katastrofálne,“ uviedol organizátor spolu s odborníkmi z danej oblasti.

Témou prvého dňa konferencie budú Prvé reakcie – Prvé dopady – Zdieľanie dobrej praxe miest – Akcelerácia inovácií – Budovanie nového ekosystému – Príprava na ďalšiu vlnu. Kooperácia a zdieľanie príkladov dobrej praxe je medzi mestami nevyhnutné, najmä počas krízy. Dôležité sú promptné reakcie a modifikácia ľudského myslenia v zmysle uvedomenia si spoločenskej zodpovednosti. K tej môžeme obyvateľov aj motivovať, nielen „umelo“ priviesť povinnými nariadeniami. „Ako vďaku sme poskytli 50% zľavu za vodu a účty tým nemocniciam a hotelom, ktoré svoje zariadenia zaregistrovali ako karanténne hotely,“ uviedol príklad Wen-Je Ko, primátor mesta Taipei. Napriek opatreniam na zmiernenie dôsledkov bude mať koronavírus obrovský dopad na hospodárske výsledky. „Niektoré časti krajiny pocítia negatívne dopady viac, iné menej. V Londýne sa miesta s ekonomikou založenou na informáciách dokázali prispôsobiť práci z domu. Časti so slabším ekonomickým zázemím sú na tom však podstatne horšie. V mestách závislých od leteckého priemyslu napríklad hrozí, že každé piate pracovné miesto zanikne,“ uviedla Miranda Sharp spolu s ďalšími odborníkmi zo Smart London board.

Ďalším panelom bude Bratislava v kríze. Starostovia jednotlivých mestských častí budú diskutovať o špecifických problémoch, ktoré v súvislosti s pandémiou nastali. Potreby komunity sa totiž líšia v závislosti od mestskej časti, preto je potrebné reagovať nielen plošne, celomestsky, ale aj s prihliadnutím na zloženie obyvateľstva v danej oblasti. Koronavírus je skúška, ktorej každý jeden z nich musel čeliť bez akýchkoľvek príprav. Jednou z najväčších výziev bolo riešenie otázky ľudí bez domova. Množstvo hrozieb však hlavné mesto ešte len čaká. Novou výzvou bude hlavne komplikovaná ekonomická situácia. Tá sa nepochybne prejaví aj na poklese úrovne verejných aj súkromných služieb a Bratislavu zrejme čaká jeden z najhorších rokov v histórii.

Druhý deň bude zameraný na Nové vízie miest a obcí – kooperáciu – transformáciu – ďalšiu vlnu. Prvou témou na diskusiu bude Korona kríza a úloha vyšších územných celkov. Rozprávať sa o nej budú predsedovia slovenských samosprávnych krajov, ktoré majú počas krízy dôležitú úlohu. Okrem špecifickej ekonomickej situácie musia dbať aj na sociálne potreby obyvateľov, marginalizovaných skupín, zdravotníkov či seniorov. Najlepšie informácie o ich potrebách majú najmä samosprávne kraje, s ich naplnením sa však musia vysporiadať úplne sami. Ekonomická problematika samospráv bude otázkou tretieho panela s názvom Ekonomická situácia miest zapríčinená COVID-19 krízou. Pandémia stopla väčšinu procesov a z viacerých miest sa stali „mestá duchov“. Pozastavenie služieb malo za následok výpadok miestnych daní, čo bude mať enormný dopad na mestský rozpočet.

Druhá časť dňa bude venovaná zefektívneniu miest. Témou tretieho panela budú Efektívne mestá – Digitalizácia miest. Koronakríza plne zdôraznila dôležitosť transformácie miest na inteligentné mestá, na ktoré Techsummit Events® už 5 rokov poukazuje cez jednotlivé konferencie. S tým súvisí aj jedna z hlavných ambícií Virtualtechsummitu. Jej cieľom je motivovať samosprávy ku Smart cities, ktorých digitalizácia bude viesť k optimalizácii nákladov. „Nutnosť digitalizácie vyplýva aj z praxe. Prvé, čo po vypuknutí pandémie na Slovensku zlyhalo, bol prvý kontakt v zmysle preťažených infoliniek. Riešením takejto situácia v budúcnosti môže byť zavedenie sofistikovaných chatbotov. Ľudia tak dostanú relevantné informácie v reálnom čase a tí, ktorí dnes pracovali ako operátori, môže byť zároveň rekvalifikovaní na pracovné pozície, ktoré boli počas vypuknutia pandémie kľúčové,“ hovorí Libor Bešenvi, pomocný výkonný riaditeľ spoločnosti Xolution Europe.

Štvrtou bude diskusia o tom, či Zvýši COVID-19 zefektívnenie fungovania miest v kontexte green deal? Okrem negatívnych javov totiž koronakríza prináša aj príležitosti pre pozitívne zmeny. Poklesla spotreba energie a znížila sa produkcia skleníkových plynov. Situáciu sa preto rozhodla využiť aj Európska komisia, ktorá už pripravuje kroky na ekologickú transformáciu miest.

Poslednou témou na diskusiu bude Zmena paradigmy = transformácia služieb v mestách: Živnostníci, maloobchod a turizmus v mestách – kreatívny priemysel, lokálne služby. Najciteľnejšie sa totiž koronakríza dotkla práve cestovného ruchu. Organizátori eventov a kultúrnych podujatí, ktorí do miest každoročne prilákajú tisíce návštevníkov zostali bez akéhokoľvek zdroja príjmu. Mestá bez turistov potom reťazovo ovplyvňujú aj lokálne služby, maloobchod či drobných podnikateľov a živnostníkov. Podnikatelia sa preto musia zaoberať otázkou transformácie a zmenou ponuky služieb v mestách.

Okrem tejto konferencie sa už pripravujú aj ďalšie časti Virtualtechsummitu s nosnou témou COVID-19:

  • Zrýchlenie digitalizácie
  • Financie v kríze
  • Prvá Česko-Slovenská ekonomická konferencia

Konferencia Virtualtechsummit vol. 2 sa bude konať pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja. Zorganizovať by sa ju určite nepodarilo ani bez podpory ďalších kľúčových partnerov:

  • Hlavný partner: British Embassy Bratislava
  • Partner: Bratislavský samosprávny kraj, Xolutions.r.o., ECM ECO Monitoring, Banskobystrický samosprávny kraj, SEAK – Lighting Controls & Energy Efficiency Management
  • Podporovatelia: Bratislava – Staré Mesto, Upcoming Tell your story, Anwell, Slido, SUPERSTANY, GoUP Online Agency

Diskusie o všetkých uvedených, a aj mnohých ďalších témach, si môžete vypočuť už 25. – 26. mája 2020 na konferencii Virtualtechsummit vol. 2 – Mestá a obce v kríze. Nezabudnite, že svoje miesto si môžete rezervovať už dnes. Vidíme sa virtuálne.