Príbeh pokladne mesta Pezinok v Malokarpatskom múzeu

1154

V expozícii Malokarpatského múzea v Pezinku sa nachádza množstvo zaujímavých predmetov, ktoré sú svedkami bohatej histórie nášho regiónu. Nájdeme medzi nimi aj železnú pokladňu mesta Pezinok.

Kovaná truhlica, slúžila v minulosti ako trezor pre cennosti a peniaze slobodného kráľovského mesta. Truhlica sa dlhé roky nedala otvoriť. Návštevníci ju mohli  vidieť iba zatvorenú s kľúčom v zámke. Dôvodom bol práve kľúč, ktorý sa kedysi, pred rokmi, v zámke zasekol. 

Múzeum sa rozhodlo tento stav zmeniť a oslovilo odborníka, ktorý prišiel truhlicu obhliadnuť. Zistilo sa, že kľúč v zámke je zahnutý. Po jeho vytiahnutí boli v zámke nájdené aj dva staré cestovné lístky z prelomu 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia. Kto a prečo ich tam dal sa nám zistiť nepodarilo.

„Po otvorení veka nás však čakalo milé prekvapenie. Neboli ním žiadne zlaté mince, keďže sme vedeli, že truhlica je prázdna, ale jedinečný uzamykací mechanizmus, ktorý bol schovaný za bohato dekorovaným a vysekávaným krytom. Po odňatí krytu, na ktorom sa nachádzajú krásne antropomorfné a florálne motívy sa tak pred nami ukázal ten pravý poklad,“ približuje múzeum.

Precízne vypracovaný, zložitý uzamykací systém s dvanástimi aktívnymi bodmi. Truhlica bola vo svojom čase skutočne nedobytný trezor. V strede zámku sa našla aj kovová tabuľka s vyrytým letopočtom 1806 a písmenami StB, EL (ide o označenie mesta Pezinok – Stadt Bozin a iniciály zhotoviteľa).

Je pravdepodobné, že nešlo o pôvodnú tabuľku, ale mladšiu, ktorá nahradila starší, používaním opotrebovaný kus. „Zároveň sa nám podarilo odhaliť aj skutočnú príčinu, kvôli ktorej nešla truhlica otvoriť. Jednotlivé súčasti mechanizmu začali hrdzavieť, čo spôsobovalo trenie, takže pri odomykaní musela byť využívaná čoraz väčšia sila, čím prišlo k ohnutiu kľúča v zámke a k jeho zaseknutiu,“ dodáva múzeum.

Truhlicu v súčasnosti čaká vyčistenie a návštevníci múzea môžu po prvýkrát vidieť unikátny mechanizmus, ktorý dokladá technickú zručnosť a dômyselnosť našich predkov.

Zdroj: Malokarpatské múzeum v Pezinku