Príďte sa o starých Slovanoch dozvedieť viac hravou a interaktívnou formou

931

Stretnutie s Veľkou Moravou je tretie zo série 7 podujatí na tému Slovania – ako tu žili, čo nám zanechali. Sú súčasťou aktivít novej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorú Rada Európy certifikovala v r. 2021. Podujatie sa koná už túto sobotu 20.8. o 15:00 v Scheidlinovej Záhrade v Svätom Jure.

Program podujatia

  •  Interaktívny workshop s interakciou zo života starých Slovanov inscenovaný v podaní   Starého divadla Karola Spišáka
  •  Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite
  •  Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom
  •  Komentovaná prehliadka zo Svätého Jura na slovanské hradisko Neštich

Svätí Cyril a Metod sú symbolmi kultúrneho dialógu medzi východným a západným kresťanstvom. Kult spolupatrónov Európy a ich posolstvo sa stali základným kameňom európskej identity vznikajúcich slovanských národov. Nepriamo ovplyvnili formovanie ranostredovekých európskych krajín, boli symbolmi základných hodnôt európskej civilizácie, akými sú vzdelanie, kresťanstvo a dialóg medzi náboženstvami, kultúrami a národmi.