Prihláste sa do fotografickej súťaže Krásne Spolu 2022

733

7. ročník fotografickej súťaže Krásne Spolu 2022 je súčasťou projektu Senior Friendly. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosť a úcty k starším.

Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií. Hlavnú cenu do súťaže, víkendový pobyt pre dve osoby venuje Wellness Hotel Patince.

Prihlásiť sa do súťaže môžete do 30. septembra. Prihlasovací formulár sa nachádza na webe www.seniorfriendly.sk.