Pripomíname si 102. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

1928

Za necelých 39 rokov stihol Milan Rastislav Štefánik prežiť niekoľko plnohodnotných životov. Stal sa významným astronómom, cestovateľom, vojenským pilotom, francúzskym generálom, ale predovšetkým spoluzakladateľom prvého československého štátu. Svoje etické a mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov, „veriť – milovať – pracovať“.

Na Slovensku si dnes pripomíname 102. výročie tragického úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín a osobnosť svetového formátu – Milana Rastislava Štefánika.

Uznávaný astronóm, vedec, politik, diplomat, generál francúzskej armády a spoluzakladateľ československého štátu. Trval na československej jednote vzhľadom na vtedajšiu situáciu Slovákov v Uhorsku a na vojnové ciele veľmocí. Štefánik vďaka svojmu spoločenskému vplyvu mal najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Z postu francúzskeho generála a neskoršieho československého ministra vojny reorganizoval československé jednotky na Sibíri.

Dosiahol výnimočné výsledky vo všetkých oblastiach, ktorým sa venoval. Za svoj krátky život urobil veľa pre Slovensko a Slovákov. Tragicky zahynul pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke pri Bratislave pri návrate do vlasti.

Havária lietadla sa precízne nevyšetrila a úplne nevysvetlila. Podľa oficiálnych správ bolo príčinou zlé počasie, pričom počasie v ten deň bolo slnečno so slabým vetrom, technická porucha lietadla avšak škody spôsobené na stroji, veľké možnosti na núdzové pristátie a svedkami opisovaný výbuch viditeľný zo vzdialenosti vyše 10 km tomu nenasvedčuje a streľba Maďarov , pričom táto teória je veľmi nepravdepodobná.

Po roku 1920 začal pribúdať počet pamätníkov M. R. Štefánika doma i vo svete. Na Slovensku ich máme približne 80 a vo svete okolo 30 sôch. Okrem pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ jeho meno nesú kultúrne stánky,  školy,  námestia, ulice, parky. Je priblížený v literárnych, filmových a hudobných dielach; jeho podobizeň je nielen na obrazoch, ale aj na známkach, medailách, bankovkách, odznakoch.