Pripomíname si pamätný deň – Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády

986

Sovietske vojská sa na území bývalého Československa nachádzali „dočasne“ 23 rokov od tragickej noci z 20. na 21. augusta 1968, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR) prekročili hranice a začali okupáciu krajiny. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991.

Poslanci Národnej rady SR rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska. Zoznam pamätných dní sa zároveň rozšíril o 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska. „Týmito dvomi dňami je vymedzených 23 rokov okupácie Československa,“ vysvetlili predkladatelia novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Pobyt sovietskych vojsk na území Československa legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú o dva dni neskôr, 18. októbra 1968, schválilo Národné zhromaždenie. Dokument podporilo 228 poslancov, desať sa ich zdržalo a štyria hlasovali proti: František Kriegel, František Vodsloň, Gertruda Sekaninová-Čakrtová a Božena Fuková.

Na Slovensku zahynulo v období od 21. augusta do 31. decembra 1968 v dôsledku prítomnosti cudzích vojsk podľa doterajších poznatkov celkovo 38 osôb, v celom Československu 108. Na okupovanom území zabrala sovietska armáda 12.000 hektárov pôdy a 6000 hektárov lesa. Pôsobila v 227 lokalitách, po jej odsune len 12 z nich zostalo ekologicky čistých.

V čase od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a Poľska. Početné zastúpenie sovietskych vojakov však v krajine zostalo – až do júna 1991. Zmluvu, ktorá de facto ukončila okupáciu, podpísali 26. februára 1990 v moskovskom Kremli ministri zahraničných vecí obidvoch krajín Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze.

Samotný odsun sovietskych vojsk sa uskutočnil v troch etapách od marca 1990 do 21. júna 1991, keď prekročil východnú hranicu Slovenska posledný transport. Vypravený bol 19. júna 1991 z vojenského priestoru Milovice. Počas 16 mesiacov odišlo z územia Československa v 925 transportoch 73.500 sovietskych dôstojníkov a vojakov, takmer 40.000 rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, viac ako 100 lietadiel, takmer dve stovky vrtuľníkov a 95.000 ton munície.

Odchod sovietskych okupačných vojsk bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dni neskôr opustil naše územie aj posledný zástupca sovietskej armády. V Československom rozhlase 27. júna 1991 zaznelo: „Sovietsky generál Eduard Vorobjov, zmocnenec pre odsun sovietskych vojsk z Československa, odletel dnes z vojenského letiska Praha-Kbely do Kyjeva. Bol posledným veliteľom viac ako 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietskych vojsk umiestnených u nás od 21. augusta 1968.“

Zdroj: TASR