Príručky pre školské parlamenty pre stredné školy v Bratislavskom kraji

766
Zdroj: IUVENTA

Minulý týždeň sme si boli v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže pre zaujímavé publikácie pre členov a koordinátorov školských parlamentov. Ide o sadu siedmych príručiek, ktorá je určená koordinátorom a členom školských parlamentov a pomôže im zlepšovať sa, viesť a zapájať mladých ľudí do života školy.

Pre stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj sú papierové verzie dostupné na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Veríme, že aj takouto cestou vieme prispieť k podpore participácie mladých ľudí práve prostredníctvom efektívneho fungovania školských parlamentov.

Okrem príručiek sú pre školské parlamenty, jej členov aj koordinátorov pripravené rôzne druhy aktivít. Spomeňme napríklad sériu online webinárov s názvom KickUP! pre koordinátorov školských parlamentov, ktorých realizácia je plánovaná do konca školského roka. Prihlasovanie na túto aktivitu sa tešilo vysokému záujmu. Ďalej to budú rozvojové projekty pre samotných členov školských parlamentov a mnoho iného o čom budeme radi viac informovať.

Všetky spomenuté aktivity sú realizované v spolupráci a s podporou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Príručky sú dostupné aj v elektronickej verzii na linku IUVENTY https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady.