Profesor Krčméry a „Infekcie medzi nami“ v DSS Rozsutec

1134

Počas náročných koronavírusových opatrení boli v sociálnych zariadeniach obavy z koronavírusu úplne prirodzené. Pomocnú ruku im podávali online formou aj známe osobnosti nášho spoločenského a vedeckého života.

Domov sociálnych služieb Rozsutec požiadal v januári 2021 prof. Vladimíra Krčméryho o zodpovedanie odborných otázok týkajúcich sa očkovania proti novému koronavírusu Covid-19.

Keď sa epidemická situácia zlepšila, a bolo možné sa stretnúť vo veľkých odstupoch za otvorených okien a dverí, sedemnásť zamestnancov Domova sociálnych služieb Rozsutec sa zúčastnilo seminára Infekcie medzi nami, ktorý viedol pán prof. MUDr. Krčméry, DrSc. Seminár sa uskutočnil v priestoroch novej budovy na dvore zariadenia, za dodržania bezpečných odstupov, vetrania a preventívnych epidemiologických opatrení pod dohľadom RÚVZ.  

Účastníci seminára sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórií očkovania, o ochorení MERS, SARS, ebola, zika, či o HIV. Tiež sa dozvedeli o rozdieloch medzi očkovacími látkami proti Covid – 19 a ich výskume od r. 2012, výhodách vyplývajúcich z očkovania a rôzne informácie spojené s testovaním proti tomuto ochoreniu.

Počas živej diskusie sa zamestnanci pýtali, či a prečo sa majú testovať zaočkovaní, prečo sa majú testovať po prekonaní covidu, ktoré vakcíny sú bezpečné, prečo sa doporučuje vakcinovať tri mesiace po prekonaní covidu, ktoré vážne choroby sú dôvodom na nezaočkovanie. Zamestnanci tiež dostali odpovede na individuálne  otázky, týkajúce sa ich vlastného priebehu ochorenia Covid-19 a dali si aj podpísať najnovšiu knihu pána profesora.