Projekt Bratislavského bábkového divadla napreduje

1673

Trinásť rokov uplynulo odvtedy, čo sa prvýkrát začalo hovoriť o rekonštrukcii Bratislavského bábkového divadla. Po rokoch stagnácie Bratislavský samosprávny kraj projekt oživuje. Úrad už má v rukách stavebné povolenie a pripravuje súťaž na zhotoviteľa. 

„Bábkové divadlo si zaslúži krásne a dôstojné priestory. Za dva a pol roka sa nám podarilo urobiť viac ako za 10 rokov pred nami a chceme, aby divadlo bolo čím skôr hotové. Najväčší problém spôsobila v minulosti firma EURO–BUILDING. Ide o smutne známu firmu, ktorá vyhrala na základe najnižšej ceny a nebola schopná splniť to, k čomu sa zaviazala. Úmyselne nám odsabotovala výstavbu a to celý proces zastavilo a natiahlo“, ozrejmil Juraj Droba, predseda BSK.

Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja doplnila: „Ideová príprava rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla začala v roku 2008. Odvtedy to bolo ako na hojdačke: príprava projektu, prepracovanie projektu, vyhlásenie architektonickej súťaže, odloženie rekonštrukcie, spustenie rekonštrukcie, odchod zhotoviteľa.“

Až súčasné vedenie župy sa rozhodlo v roku 2018 projekt rekonštrukcie opätovne vzkriesiť. Rekonštrukcia sa síce spustila, avšak zhotoviteľ zo stavby odišiel a dielo nechal nedokončené. V roku 2019 samosprávny kraj projekt prepracoval a požiadal o udelenie súhlasu od stavebného úradu aj Krajského pamiatkového úradu. Spustenie rekonštrukcie však minulý rok oddialila petícia obyvateľov za záchranu lipy, ktorú sa napokon podarilo zachrániť a zapracovať do projektovej dokumentácie. 

„V súčasnosti máme v rukách povolenie od stavebného úradu pokračovať v rekonštrukcii a finalizujeme spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. Vďaka tomu po dlhých rokoch odkladania môžeme konečne začať stavať,“ dodáva Svetlana Waradzinová. Divadlo čaká kompletná rekonštrukcia zvonku i zvnútra vrátane nového foyer, javiska i hľadisko. Divadlo bude mať aj úplne nové svetelné a zvukové technológie. 

Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo. Po nevyhnutnej rekonštrukcii v polovici 80-tych rokov existovalo tri desaťročia v provizórnych podmienkach a od konca roka 2014, keď bola scéna z dôvodu nevyhovujúcich technicko-bezpečnostných podmienok v budove zatvorená, je BBD nútené fungovať v cudzích priestoroch. Bratislavské bábkové divadlo má na konte má 183 premiér a viac ako 13 000 predstavení doma a vo svete. V bratislavskom kraji je jediným „kamenným“ bábkovým divadlom. 

Chronológia rekonštrukcie Bratislavského Bábkového divadla 

 • 2008 – Príprava ideového zámeru, pričom v tom čase išlo o čiastočnú rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla (BBD) 
 • 2010 –  vedenie BBD žiadalo o doplnenie projektu rekonštrukcie divadla, pričom sa následne opätovne projektovala dokumentácia o doplnenie podľa požiadaviek divadla, išlo o projekt hlavnej sály – úprava hľadiska a javiska 
 • Po uzavretí architektonickej časti sa začal legislatívny proces získania stavebného povolenia na rekonštrukciu 
 • Projekt sa odložil na základe rozhodnutia bývalého vedenia BSK. 
 • Predchádzajúce vedenie BSK proces rekonštrukcie napokon začalo, pričom z verejného obstarávania vzišiel víťaz 
 • 2018 – stavebná spoločnosť Euro Building, ktorá začala búracie práce, následne svoju činnosť bezprecedentne ukončila a opustila stavbu v rozostavanom stave. 
 • 2018 – nové vedenie BSK opätovne projekt rekonštrukcie BBDO vzkriesilo  
 • 2019 – prišlo k revízii projektovej dokumentácie, a zároveň v decembri podaná žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavebný úrad Bratislava I. 
 • 2020 – vo februári BSK získal súhlasné stanovisko k revízii projektovej dokumentácie zo strany Krajského pamiatkového úradu, pričom v tom istom mesiaci BSK obdržalo oznámenie o začatí stavebného konania 
 • 2020 – v máji Stavebný úrad Bratislava I. vydáva stavebné povolenie, v júni sa voči stavebnému povoleniu odvolali účastníci konania, dôvodom bola petícia za záchranu lipy, ako aj odvolanie sa na zmeny stavebného povolenia   
 • 2020 – v júli prichádza dohoda medzi BSK a susednými obyvateľmi o záchranu lipy, kde sa deklarovalo, že budú certifikovaným arboristom vypracované stavebné postupy, ktoré zabezpečia ochranu nadzemných a podzemných častí lipy, a tieto budú následne zanesené dodatkom do projektovej dokumentácie 
 • 2020 – Stavebný úrad Bratislava I. vydal predĺženie stavebného povolenia a na základe toho bolo dňa 09. 11. 2020 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie – stavebných prác BBD  
 • 2021 – koncom januára bolo verejné obstarávanie zrušené z dôvodu veľkého množstva a rozsahu otázok zo strany záujemcov k projektovej dokumentácii, ktorú bolo potrebné dopracovať. Následne bola autorizovaným architektom dopracovaná projektová dokumentácia tak, aby zohľadňovala súčasný stav a zapracovala a vyriešila celý rozsah otázok od záujemcov. 
 • Nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, stavebných prác na rekonštrukcii BBD je v konečnej fáze prípravy, pričom bude vyhlásené ešte v tomto štvrťroku.