Projekt prvého výtlačného vodovodu pre Bratislavu – 135 rokov bratislavskej vodárne

1156

Počas druhej polovice 19. storočia nastal v Európe veľký rozvoj vodárenstva a všetky väčšie mestá začali stavať svoje vodovody. Aby mohol byť zriadený vodovod pre Bratislavu musel sa nájsť kvalitný a udržateľný zdroj pitnej vody a vybrať spoločnosť, ktorá by navrhla, postavila a sprevádzkovala vodovod na vlastné náklady, pretože počiatočná investícia prevyšovala vtedajšie možnosti mesta.

V roku 1879 došlo k rokovaniam medzi mestom a stavebnou spoločnosťou C. Korte & Comp. v Prahe, ktorá bola zastúpená inžinierom Zdenkom Ritter von Wesselym. Dňa 22. septembra 1881 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou a mestom o výstavbe a prevádzkovaní mestského vodovodu. V spolupráci s nemeckým stavebným radcom Bernhardom Salbachom sa po mnohých skúšobných vrtoch v okolí mesta našiel výdatný a kvalitný vodný zdroj na ostrove Sihoť. Medzičasom bola zriadená Rakúska vodárenská spoločnosť, ktorej úlohou bolo spravovať vodovod.

Spoločnosť vznikla predajom akcii súkromným investorom. Bola jej udelená koncesia na prevádzkovanie bratislavského vodovodu po dobu 50 rokov a mesto Bratislava získalo predkupné právo na celú vodárenskú spoločnosť aj s jej zariadením.

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.