Projekt „Spoločnou hrou to zvládneme“ v Službe včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka

477
Projekt „Spoločnou hrou to zvládneme“ v Službe včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka
Projekt „Spoločnou hrou to zvládneme“ v Službe včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka

Projekt je zameraný na podporu rodín so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom voľnočasových záujmovo-vzdelávacích aktivít. Jeho cieľom je priblížiť rodinám, akým spôsobom môžu rozvíjať jemnú/hrubú motoriku, poznávanie a komunikáciu svojho dieťaťa.

Prostredníctvom z dotačného Programu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, sme tak mohli v Službe včasnej intervencie pri CSS Sibírka realizovať pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením v septembri až decembri 2023 pravidelné výtvarné aktivity 2 krát týždenne, opekačku rodín  v Malých Karpatoch, „tekvičkovanie“ a Adventné stretnutie.

Aktivitami v projekte sme podporili nie len samotný rozvoj zručností dieťaťa ale aj sociálnu komunikáciu rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením medzi jednotlivými rodinami a zažiť si pri tom pocit, resp. uvedomenie si, že „nie sú samé“.