Rača má nedostatok miest v škôlkach, mestská časť hľadá riešenie

623

Bratislavská mestská časť Rača zápasí s nedostatkom miest v materských školách. Samospráva teraz hľadá možnosti, ako tento problém riešiť. Najvhodnejšia sa podľa miestneho úradu javila prestavba budovy bývalého Tramínu na Kadnárovej ulici v Krasňanoch. Projekt sa však začal komplikovať a naberať časový sklz. „Nie je vylúčené, že budova Tramínu bude ďalej chátrať,“ upozornila na svojom webe mestská časť.

„Hľadáme aj ďalšie možnosti na rozširovanie kapacít materských škôl,“ podotkol starosta Rače Michal Drotován. Aktuálne samospráva začala rokovať so Železnicami Slovenskej republiky o možnom odkúpení bývalej budovy škôlky na Rendezi na Dopravnej ulici. „Podľa ich vyjadrenia to však bude reálne najskôr na budúci rok,“ skonštatovala mestská časť.

V súčasnosti sa podľa nej preveruje aj možná zmena súčasného platného stavebného povolenia na prístavbu školy Tbiliská. Ide o možnosť prístavby pre rozšírenie kapacít materskej školy aspoň o dve triedy, keďže škôlka nemôže mať v zmysle noriem viac ako dve podlažia. 

„Úrad takisto rokuje s vlastníkom pozemku, ktorým je Poliklinika Tehelná, aby sme v prípade realizácie škôlky pri Základnej škole Tbiliská mohli na ich pozemku pri hlavnej ceste umiestniť parkovacie miesta,“ uviedla mestská časť. Zaoberá sa aj možnou revitalizáciou posledného nezrekonštruovaného ihriska na Základnej škole Tbiliská prioritne pre potreby školskej družiny.

Kapacitne už v Rači nepostačujú ani základné školy. Túto situáciu by však už o necelé dva roky mala podľa mestskej časti vyriešiť komplexná rekonštrukcia Základnej školy Plickova, kde vznikne 25 tried a desať špecializovaných učební.

Zdroj: TASR