Rača poskytne deťom z viacdetných rodín príspevok na krúžky či rehabilitačné pobyty

780

Sociálne oddelenie mestskej časti Rača poskytne deťom z viacdetných rodín príspevok na krúžky, podporí rehabilitačné pobyty a pomôcky pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Do konca septembra si môže rodina s najmenej tromi maloletými deťmi podať žiadosť o finančný príspevok na krúžky /hudobné, jazykové, športové/, pomôcky súvisiace s týmito aktivitami a účasť na rôznych podujatiach. Každé dieťa z viacdetnej rodiny chce mestská časť podporiť príspevkom 50 €. Podmienkou je, že žiadateľ a deti majú minimálne trojročný trvalý pobyt v Rači.

Žiadať o príspevok si môže uplatniť aj rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Pre toto dieťa sa predpokladá využitie najmä na liečebné a rehabilitačné pobyty a na špecializované pomôcky. Rodine v tomto prípade môže byť poskytnutých 150 €.

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Zdroj: MČ Rača