Rača pripravuje štúdiu a projekt nového parku Strelkova

1559

Mestská časť Rača pripravuje štúdiu a projekt nového parčíku Strelkova. Nákresy pripravila Ing. arch. Lucia Marušicová.

Chceme tento dlho nevyužívaný priestor sprístupniť obyvateľom, dlhodobo nefunkčnú budovu vo veľmi zlom technickom stave zbúrať a tiež vybudovať prepojenie – bránku na druhú stranu električkovej trate vrátane prechodu,“ približuje starosta mestskej časti Michal Drotován.

S projektom sa následne chce mestská časť uchádzať o zdroje z fondov EÚ.

Zdroj: Michal Drotován-starosta mestskej časti Rača