Rača začala s búracími prácami bývalej vinárne Tramín na Kadnárovej

1914
Materská škola Tramín Kadnárova Rača

Mestská časť Rača začala s búracími prácami a prípravou územia. V tejto fáze je ponechané parkovanie na spevnenej ploche, ktoré je predmetom sporu a zdržania zo strany niektorých účastníkov konania. Stavebné povolenie na samotnú škôlku bolo zrušené Okresným úradom Bratislava a prebehne nové konanie. „Nevieme to časovo zatiaľ odhadnúť, ale pevne verím, že právoplatne stavebné povolenie nakoniec získame do konca jari 2022. Je to kľúčové pre možné financovanie z fondov EÚ,“ približuje starosta Michal Drotován na sociálnej sieti.

Búranie je prvá fáza projektu a mestská časť tak získa do budúcna plus dva mesiace k dobru. „Ako som už viackrát uviedol, budem robiť všetko preto, aby tam škôlka pre naše deti stála. Mala už byť otvorená pôvodne v septembri 2022, takto – pre známe dôvody – budeme radi aj keď sa to podarí v septembri 2023,“ dodáva starosta.

Aktuálne sa tiež rieši alokované pracovisko materskej školy Barónka v priestoroch Rínku Rača, kde chce mestská časť tento rok navýšiť kapacity škôlok o 40 miest.

Zdroj: Michal Drotován-starosta mestskej časti Rača