Realizácia projektu Zelenšia obec v obci Most pri Bratislave

496

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Zelenšia obec.

Projektom Zelenšia obec sa premenila nevyužívaná verejná plocha na malý park, osadením mobiliáru a dosadením 24 ks stromov vznikla relaxačno-oddychová zóna pre deti, dospelých aj návštevníkov obce.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 3 000 €).

Okres: Senec

Obec: Most pri Bratislave

Celkové výdavky projektu: 8 132 €