Úvod Regionálny rozvoj Projekty Predložené Hĺbková obnova historických budov – energetická úspora

Hĺbková obnova historických budov – energetická úspora

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora

Obnova budov s cieľom zvyšovania energetickej hospodárnosti je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Aj preto sa župa rozhodla realizovať obnovu objektov SOŠPg Bullova 2 a Gymnázia Hubeného.

Cieľ projektov spočíval v znížení energetickej náročnosti prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, s využitím nových technológií šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov energie a tým aj k celkovej úspore emisií skleníkových plynov produkovaných pri prevádzke a správe budov.

Aktivity BSK:

  1. Obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom dosiahnutia úspory primárnej energie až o 60%
  2. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, užívatelia obnovených budov (stredné školy a gymnáziá, domovy sociálnych služieb). 

Výstup projektu:

 • SOŠPg Bullova 2 – zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK

Celkový rozpočet:     1 594 775,68 EUR

Aktivity BSK:

    1. Zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy
    2. Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
    3. Výmena pôvodných výplní otvorových konštrukcií
 • Gymnázium Hubeného – zateplenie školy a telocvične

Celkový rozpočet:      809 265,00 EUR

Aktivity BSK:

    1. Zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy
    2. Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
    3. Výmena pôvodných výplní otvorových konštrukcií

Trvanie projektov:  08/2022 – 08/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK

Operačný program: Plán obnovy a odolnosti SR

Aktuálny stav: v procese

 • 2.-3.Q 2023 bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci vyhlásenej výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Následne 07/2023 Ministerstvo dopravy SR (MD SR) ako riadiaci orgán, výzvu uzavrelo z dôvodu naplnenia alokácie.
 • 09/2023 MD SR požiadalo o doplnenie podkladov ŽoNFP. 10/2023 boli v zmysle žiadosti podklady doplnené.
 • V súčasnosti sa čaká na schválenie ŽoNFP a počíta sa so spätnou refundáciou finančných prostriedkov.
  SOŠPg Bullova
  SOŠPg Bullova
  Gymnázium Hubeného
  Gymnázium Hubeného

Kontakt

Ing. Marián Kupec

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
analytik - energetika
Mobil: +421 947 923 638
Tel. č.: 02 / 48 264 197
E-mail: marian.kupec@region-bsk.sk

Prečítajte si viac

Spolupráca s regiónom Bourgogne-Franche-Comté

0
Stredoškolské vzdelávanie, energetická efektívnosť, podpora lokálnych produktov a environmentálne vzdelávanie. Toto boli hlavné témy oficiálnej návštevy delegácie BSK vo francúzskom regióne Bourgogne-Franche-Comté. Návšteva sa...

Toto sa nám podarilo v roku 2021

0
„Tento rok bol pre župu náročný. Aj keď naše životy stále ovplyvňuje boj proti pandémii, som presvedčený o tom, že rozvoj kraja nesmie zastať....

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja ambasádorom Dohovoru primátorov v oblasti klímy a energetiky

0
Dňa 21. apríla 2021 sa Bratislavský župan Juraj Droba zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia, ktoré oficiálne zahájilo činnosť novovytvorenej 2. komory Dohovoru starostov a primátorov v...

Partneri projektu

Prejsť na obsah